Foto: Aarhus Kommune
Foto: Aarhus Kommune
01.02.2019 kl. 10.30

Ny aftale skal styrke ledelsen i den offentlige sektor

Kompetenceråd skal være med til at øge kompetenceudviklingen på tværs af den offentlige sektor. Det er en af nyskabelserne i en aftale, som regeringen, KL og Danske Regioner har indgået.
tekst Rudi Holm

Regeringen, KL og Danske Regioner er i dag blevet enige om en aftale, der skal udvikle og styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.

Aftalen tager blandt andet afsæt i de anbefalinger, som regeringens ledelseskommission kom med i juni sidste år, og dækker områder, hvor der er potentiale i, at den offentlige sektor gør noget på tværs – i tillæg til de ledelses- og kompetenceindsatser, som staten, regionerne og kommunerne allerede arbejder med hver især.

For eksempel vil parterne nedsætte et kompetenceråd, som skal skabe et styrket og fælles fundament for offentlig kompetenceudvikling, gennemføre en motivationsundersøgelse blandt medarbejderne i den offentlige sektor, iværksætte nationale brugertilfredshedsundersøgelser på store velfærdsområder, styrke indsatsen mod sygefravær i det offentlige yderligere, udvikle et værktøj til lederevaluering og gennemføre et eftersyn af lederuddannelser for at sikre, at uddannelserne er praksisnære, tager afsæt i værdiskabelsen for borgeren.

– Ledelse og kompetencer er højt på dagsordenen i alle kommuner. Udgangspunktet er rigtig godt, for vi har dygtige og dedikerede ledere og medarbejdere. Men vi skal naturligvis hele tiden udvikle ledelse og kompetencer i takt med, at samfundet og borgernes behov udvikler sig. Derfor giver det rigtig god mening, at stat, regioner og kommuner går sammen om en række indsatser, der skal bidrage til skabe endnu større sammenhæng og endnu bedre resultater for borgerne, siger KL's formand, Jacob Bundsgaard (S).

LÆS OGSÅ Direktører for hele livet

Han peger på, at aftalen blandt andet indebærer, at der igangsættes fælles direktionsforløb i den offentlige sektor.

– De offentlige topledere skal gå forrest i udviklingen og arbejdet for, at borgerne oplever, at den offentlige sektor er tænkt sammen og hænger sammen. Det får de endnu bedre mulighed for med det nye forløb, hvor de både kan få større indsigt i hinandens ledelsesudfordringer og -muligheder og i fællesskab drøfte og styrke den ledelse, der bedrives på topniveau, siger Jacob Bundsgaard.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) understreger, at offentlige ledere og medarbejdere hver dag gør en "kæmpe indsats" for at løse arbejdsopgaverne bedst muligt.

– God ledelse er helt afgørende for, at vi på tværs af stat, kommuner og regioner kan tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere, siger hun. ruh@kl.dk 

LÆS OGSÅ Hedensted henter kommunaldirektør i Randers

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny aftale skal styrke ledelsen i den offentlige sektor Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger