Colourbox
Colourbox
18.12.2019 kl. 12.30

Temperaturen taget på beskæftigelsesindsats overfor for flygtninge

VIVE har undersøgt kommunernes beskæftigelsesindsats over for nyankommne flygtninge og familiesammenførte. Der er forskel på, hvor gode kommunerne er til at få flygtninge i job, men i mange tilfælde er det dog decimaler, der adskiller kommunernes indsatser på området.

Der er forskel på, hvor gode kommunerne er til at få flygtninge i job, men den er ikke stor. Det viser Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE’s benchmarkinganalyse af kommunernes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte, efter at integrationsydelsen blev indført i 2015.

Der indgår to målgrupper i benchmarkinganalysen. Den første er 18-66-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Den anden gruppe består af 18-66-årige familiesammenførte til andre end flygtninge. For begge målgrupper er det et krav, at personerne ikke har opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år i perioden 1. september 2016 til 31. august 2017. Personerne i de to målgrupper er dermed som udgangspunkt omfattet af reglerne om integrationsydelse efter de daværende regler.

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_Online_Arbejdsmarked___flygtningeBeskaeftigelse_645.jpg

Tabellen viser de fem kommuner, der ifølge benchmarkinganalysen har henholdsvis de bedste og de dårligste beskæftigelsesgrader for de to målgrupper.

Integrationsydelsen

Integrationsydelsen blev indført 1. september 2015 og er en særlig ydelse, som gives til nyankommne personer med lovligt ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Integrationsydelsen gives i stedet for kontant- og uddannelseshjælp, og hensigten med ydelsen er blandt andet at gøre det mere attraktivt for indvandrere at arbejde i og bidrage til det danske samfund. Benchmarkinganalysen trækker på lignende undersøgelser af kommunernes rammevilkår for beskæftigelse, som er blevet udarbejdet med registerdata. Undersøgelsen er bestilt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Metode

Benchmarkinganalysen består af to dele. I den første del anvender forskerne en statistisk model til at kortlægge kommunernes rammevilkår for at implementere beskæftigelsespolitikken på flygtningeområdet. Den statistiske model er en lineær regressionsmodel, som med 1.230 forklarende variable har mål for befolkningens demografiske, sociale og økonomiske sammensætning i kommunerne. Herefter kortlægger forskerne, hvor effektive kommunerne har været til at få gruppen af potentielle integrationsydelsesmodtagere i beskæftigelse givet deres rammevilkår. Kommunernes effektivitet beregnes ved at se på forskellen mellem den forventede og den observerede beskæftigelsesgrad. tkn@kl.dk

LÆS OGSÅ Svage ledige indvandrere har brug for mere hjælp til at få job

Se VIVEs analyse her

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Temperaturen taget på beskæftigelsesindsats overfor for flygtninge Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger