Borgerne i Jyllinge Nordmark har længe måttet vente på en klimatilpasningsløsning, på grund af en lang klageproces.
Borgerne i Jyllinge Nordmark har længe måttet vente på en klimatilpasningsløsning, på grund af en lang klageproces.
18.12.2019 kl. 09.00

Ny lov kan forhindre at kystbeskyttelse bremses af borgerklager

Nu bliver nu lettere for kommuner at etablere større kystbeskyttelsesanlæg, hvor der er store samfundsmæssige hensyn på spil. Regeringen er enige med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance om en lovændring. Roskildes borgmester ser håb for Jyllinge Nordmark.

Det er godt nyt for kommunerne. Den nye kystbeskyttelseslov skal forhindre, at nødvendige kommunale fællesprojekter kan trække i langdrag på grund af klagesager.

I fremtiden vil klimaforandringerne medføre hyppigere og mere ekstremt vejr. Kommunerne spiller en hovedrolle, når det vigtige arbejde med at imødegå de negative konsekvenser af klimaforandringer gennem klimatilpasningsløsninger. Desværre er der i dag visse kommunale kystbeskyttelsesprojekter, der skal beskytte mange grundejere på en gang, som bliver væsentlig forsinket som følge af klager. Dette kan blokere for vigtige kystbeskyttelsesanlæg i længere tid med negative konsekvenser for og omkostninger til følge for de berørte borgere og lokalsamfundet.

Stort flertal bag loven

Miljøminister Lea Wermelin har nu fået opbakning fra et bredt flertal i Folketinget til at ændre kystbeskyttelsesloven og øvrig relevant lovgivning, så kommuner i helt særlige tilfælde kan søge om lov til at fjerne klageadgangen. Ændringen kommer kun til at gælde for kommunale fællesprojekter, der er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner.

Lovændringen rokker ikke ved det udgangspunkt, at der fortsat skal tages de nødvendige hensyn til den natur, som ofte er forbundet til kysterne. Derfor vægtes hensynet til naturen efter kystbeskyttelsesloven fortsat uændret således, at ændringen ikke påvirker niveauet for naturbeskyttelsen, herunder særligt beskyttelsen efter Natura 2000-reglerne.

LÆS OGSÅ Ny lov: Klager kan ikke stoppe kystbeskyttelse

– Borgere skal ikke leve i frygt for oversvømmelser. Vi står over for klimaforandringer, der kun gør det endnu vigtigere, at kommunerne effektivt kan forebygge de negative konsekvenser af klimaforandringerne, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

– Vi ændrer ikke ved, at man som udgangspunkt kan klage over tilladelser til kystbeskyttelse, men vi vil ændre loven, så det bliver muligt at gøre en undtagelse i særlige situationer sådan, at kystbeskyttelsesprojekter, der skal beskytte mange grundejere på en gang, ikke bliver væsentlig forsinket som følge af klager, siger ministeren.

Håb for Jyllinge Nordmark

Klageretten kan kun fjernes, hvis der er sandsynlighed for gentagne oversvømmelser og/eller erosion inden for en kort årrække. Der kan også være væsentlige private eller offentlige værdier, der er truede, herunder risiko for menneskers fysiske eller psykiske sundhed. Kommunen vil stadig skulle gennemføre partshøringer forud for tilladelsen, og der ændres heller ikke på de hensyn, der skal tages til naturen.

– Jeg glæder mig over, at vi nu har fjernet en kæmpe sten fra vejen, så der nu åbner sig mulighed for, at der kan komme en løsning for de mange borgere i Jyllinge Nordmark. De har i lang tid måttet føle sig som gidsler i et langstrakt sagsforløb. En lovændring er det eneste rigtige at gøre, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

– Der er et stort behov for, at vi får beskyttet Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser. Vi har at gøre med mange familier, der ikke kan være trygge i deres eget hjem, og som har brug for, at vi kommer videre med arbejdet i en fart. Her vil det gøre en forskel, at vi kan anmode om at få en mere smidig klageproces, siger borgmester Tomas Breddam (S) fra Roskilde Kommune.

Et lovforslag, der udmønter den politiske aftale, bliver sendt i høring inden jul med henblik på at loven kan fremsættes i denne folketingssamling. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny lov kan forhindre at kystbeskyttelse bremses af borgerklager Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger