En fremstrakt hånd skal hjælpe psykisk sårbare unge. Foto Colourbox
En fremstrakt hånd skal hjælpe psykisk sårbare unge. Foto Colourbox
17.12.2019 kl. 11.00

Svendborg får millioner til tilbud for psykisk sårbare unge

Socialstyrelsen giver 6,7 millioner kroner i støtte til arbejdet med psykisk sårbare unge i Svendborg Kommune.

Med en bevilling i millionklassen fra Socialstyrelsen skal Svendborg Kommune over de kommende tre år udvikle og afprøve et nyt forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge. Projektet hedder "’En fremstrakt hånd - Et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge fra 13-25 år i Svendborg Kommune" og skal afprøve nye metoder til at knække kurven med unge i mistrivsel. Projektet er udarbejdet på tværs af de tre politiske fagudvalg Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

En fremstrakt hånd

Formålet med projektet er at forbedre den mentale sundhed blandt unge i alderen 13-25 år, således at de unge og deres familier bevarer deres tilknytning til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Dette skal blandt andet sikres via et styrket fokus på en tydelig og sammenhængende koordinering af eksisterende og nye indsatser for målgruppen på tværs af kommunale forvaltningsområder og uddannelsesinstitutioner. 

– I Svendborg Kommune vil vi være ambitiøse over for målgruppen af unge med psykisk sårbarhed og forældre til unge med psykisk sårbarhed. Vi ønsker tidligt at række hånden ud til de unge, der hvor de er, så især de unge oplever at få hurtig hjælp i trygge omgivelser på den mindst indgribende måde. Det er derfor vi kalder vores projekt "En fremstrakt hånd", skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Etablering af relationskæde

"En fremstrakt hånd" bliver forankret i Svendborg Kommunes Ungekontakt, hvor alle unge og forældre til unge vil kunne henvende sig direkte fra gaden og få rådgivning. Projektet vil blandt andet omfatte en styrkelse af den åbne anonyme rådgivning for unge og deres forældre, mulighed for psykologbehandlingsforløb og gruppeforløb for unge og forældre.

LÆS OGSÅ Historisk få teenagemødre

Desuden vil der i projektet blive tilknyttet en sundhedsplejerske, lige som der skal indgås samarbejde med Svendborg Ungdomsskole om afholdelse af MiLife-kurser og med SIND Ungdom om gruppeforløb for unge. Projektets målgruppe er kendetegnet ved et bredt spektrum af unge med vidt forskellige psykiske vanskeligheder. Der er derfor stor forskel på behovet for behandling, støtte og omsorg hos de unge i målgruppen og hos forældrene omkring den psykisk sårbare unge.

"En fremstrakt hånd" ønsker at håndtere denne udfordring ved at etablere en relationskæde bestående af medarbejdere i projektet, som via en planlagt og fysisk tilstedeværelse i relevante ungemiljøer skal sikre en tæt og kontinuerlig relation til de unge. Projektet vil især fokusere på de ungemiljøer, der naturligt er på og omkring Svendborg Kommunes uddannelsesinstitutioner. tkn@kl.dk 

Et voksende problem

I de senere år har flere undersøgelser påvist en markant stigning i antallet af børn og unge med psykiske problemer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser, at næsten hver fjerde unge kvinde mellem 16 og 24 år (23,8 procent) har det mentalt dårligt, hvilket svarer til en stigning på 50 procent siden 2010. Blandt hele målgruppen af unge i alderen 16 til 24 år havde 12,0 procent i 2010 dårligt selvrapporteret mentalt helbred, mens tallet var steget til over 18 procent i 2017.

En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed på SDU viser, at en betydelig del af i alt 29.122 gymnasieelever udviser tegn på mistrivsel. Bl.a. har en ud af fem adspurgte gymnasieelever gjort skade på sig selv. Og det er ikke kun blandt landets gymnasieelever, at der ses mistrivsel. Faktisk har flere undersøgelser over de seneste år påvist en stigning i antallet af unge med dårligt mentalt helbred.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Svendborg får millioner til tilbud for psykisk sårbare unge Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger