Foto: Københavns Kommune
Foto: Københavns Kommune
26.08.2019 kl. 11.00

Arbejdsfællesskaber skal bidrage til arbejdsglæde og bedre service

Et nyt charter for arbejdsfællesskaber skal fremme trivslen på alle arbejdspladser i Københavns Kommune og give bedre service til borgerne. Charteret er en videreudvikling af den tillidsdagsorden, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2013.
tekst Tom Ekeroth

Lavere sygefravær, øget arbejdsglæde og højere kvalitet i kommunens ydelser. Det er resultatet af Københavns Kommunes erfaringer med at styrke arbejdsfællesskaber på kommunens arbejdspladser.

Derfor har Borgerrepræsentationen nu besluttet at udarbejde et charter om arbejdsfællesskaber i samarbejde med de centrale faglige organisationer, som skal udbrede arbejdet med arbejdsfællesskaber til hele kommunen.

–Jeg er glad for, at vi i enighed med de faglige organisationer kan vedtage at arbejde videre med  arbejdsfællesskaber. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne bliver mere motiveret, når de får indflydelse på, hvordan opgaverne skal løses, og når de indgår i stærke kollegiale og faglige fællesskaber. Det fremmer arbejdsglæden, og det gør en positiv forskel for den service, vi leverer til københavnerne, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Arbejdsfællesskaber er et led i kommunens arbejde med tillidsbaseret ledelse. De kan handle om i fællesskab at finde den bedste måde at løse kerneopgaven på,  om fælles faglig udvikling, om at blive inddraget - og ikke mindst om det kollegiale fællesskab i hverdagen.

LÆS OGSÅ Kræver klar kommunikation under krisen

På en lang række daginstitutioner og folkeskoler har kommunen allerede gjort sig gode erfaringer med arbejdsfællesskaber. I Børnehuset Støberigade har de med en ny organisering og øget medansvar gået fra dårlig trivsel og højt sygefravær til styrket trivsel og et fald i sygefraværet på næsten ti  dage om året per medarbejder. I 27 projekter omkring arbejdsfællesskaber i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor både skoler og daginstitutioner indgår, er sygefraværet faldet med gennemsnitligt 2,28 dage.

–Med charteret tager vi et naturligt næste skridt i at styrke tillidsdagsordenen i Københavns Kommune. Et stærkt arbejdsfællesskab er den praktiske udfoldelse af tillidsdagsordenen på den enkelte arbejdsplads, i forvaltningerne og i kommunen  samlet. Jeg er glad for, at politikere, ledere og de faglige organisationer samlet står bag charteret. Det er afgørende, når vi nu skal forankre arbejdsfællesskaberne i alle forvaltninger, siger formand for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation Britt Petersen, som repræsenterer de faglige organisationer i Københavns Kommune.

Det vil indgå i de kommende budgetforhandlinger, at der skal afsættes fem mio. kr. , som forvaltningerne kan bruge til at understøtte forankringen af charteret og øvrige indsatser for arbejdsfællesskaber i kommunens forvaltninger. tek@kl.dk 

Fakta

• Borgerrepræsentationen vedtog i 2013 Kodeks for tillid, der har til formål at guide det politiske og øverste embedsmandsniveau i deres styring og ledergerning i et tillidsbaseret perspektiv

• Arbejdsmiljø København har udviklet en model, der kan bidrage med et fælles sprog om og forståelse af arbejdsfællesskaber. Modellen omfatter fire typer arbejdsfællesskaber:

Det organisatoriske, det opgaverettede, det faglige og det kollegiale arbejdsfællesskab.

• De fire principper er omsat til ni detaljerede pejlemærker i Københavns Kommunes charter om arbejdsfællesskaber.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Arbejdsfællesskaber skal bidrage til arbejdsglæde og bedre service Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger