Billedet er fra bofællesskabet i Jystrup Savværk, der blev bygget i 1983. Foto: Leif Tüxen
Billedet er fra bofællesskabet i Jystrup Savværk, der blev bygget i 1983. Foto: Leif Tüxen
23.08.2019 kl. 13.00

Nyt koncept: Unge, seniorer, familier og handicappede under samme tag

Nyt boligkoncept skal sætte nye standarder for inklusion og fællesskab, og det skal være til at betale.

Det er for unge, familier og seniorer, for mennesker både med og uden handicap, og så skal det være til at betale. Et nyt boligkoncept, "Det åbne boligfællesskab", skal med en god blanding af studieboliger, familieboliger og seniorbofællesskab kunne rumme mennesker i alle faser af livet.

Boligkonceptet bliver til i et partnerskab mellem Bevica Fonden, Elsass Fonden, boligselskabet Lejerbo og foreningen Realdania.

Fællesskab er nøglen i det nye boligkoncept, der har ambition om at sætte nye standarder for inklusion i boligbyggeriet. Det skal bygge på principperne i universelt design og erfaringerne fra nye bofællesskabsformer, der vokser frem over hele Danmark.

I oplægget til konceptet skriver samarbejdspartnerne, at visionen er at skabe stærke, nye fællesskaber både i de enkelte boligenheder, i det store fællesskab for hele bebyggelsen og i fællesskabet med det omgivende kvarter og byen. Boligmiljøet skal samtidig danne platform for proaktiv social inklusion med det mål at få flere unge med bevægelseshandicap til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

LÆS OGSÅ København godkender Lynetteholmen: Men ikke uden sværdslag
FOR ABONNENTER

Vi bliver alle handicappede

Med til konceptet hører, at det ikke skal være en pointe, at en andel af beboerne har et bevægelseshandicap. Tværtimod er tilgangen i partnerskabet, at bevægelseshandicap er noget, som de allerfleste har eller får på et eller andet tidspunkt i livet. Derfor bliver brugerne af bofællesskabet betragtet ligeværdigt ud fra et livstidsperspektiv, som tager afsæt i den fysiologiske mangfoldighed og udvikling, som finder sted i løbet af et liv. Fællesskabet skal bygge på respekt og åbenhed med plads til at være forskellige og masser at mødes om.

Principperne har rod i universelt design, der tager udgangspunkt i, at alle er ligeværdige - handicap eller ej. Det afsæt betyder, at der ikke i projektet bliver skabt specialiserede handicapboliger eller plejeboliger, men i stedet et meget fleksibelt boligmiljø, der let kan tilpasses forskellige behov hos beboerne.

Partnerskab for livskvalitet

Bag udviklingen af "Det åbne boligfællesskab" står et bredt partnerskab bestående af Elsass Fonden, Bevica Fonden, Lejerbo og foreningen Realdania.

Elsass Fonden og Bevica Fonden arbejder på at øge livskvaliteten for henholdsvis mennesker med hjerneskaden cerebral parese og mennesker med bevægelseshandicap.

– Det åbne boligfællesskab handler om at skabe et naturligt grundlag for meningsfulde og ligeværdige fællesskaber for alle. Vi tror på, at livskvalitet nøje hænger sammen med, om man føler sig som en del af samfundsfællesskabet, og det gælder selvfølgelig også på boligområdet, siger adm. direktør, Peter Lindegaard i Elsass Fonden og Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden.

Organisationen Lejerbo står for både opførelsen og driften af de kommende familieboliger og boligerne i seniorbofællesskabet.

– Vi ser store perspektiver i samarbejdet med fondene. Det ligger jo i vores DNA at sørge for boliger til alle; at skabe rum for liv, som vi siger. Samarbejdet her giver et endnu bredere perspektiv på, hvordan vi kan omsætte gode intentioner om inklusion og fællesskab til konkrete boliger, siger John Refsgaard fra Lejerbo.

Kæmper mod ensomhed

Foreningen Realdania bidrager til udviklingsprocessen af konceptet, blandt andet med fokus på udarbejdelsen af et værdiprogram og evalueringen efterfølgende.

– Realdania har i disse år stort fokus på at bekæmpe ensomhed gennem udvikling af seniorbofællesskaber, fordi vi ved, at et liv i seniorbofællesskaber styrker folks relationer og øger livskvaliteten. Dette partnerskab udvider horisonten for fællesskabets potentialer ved at koble styrkerne fra seniorbofællesskabet med et større inkluderende fællesskab på kryds og tværs af generationer og med stærk fokus på mangfoldighed. Vi glæder os meget til det ambitiøse samarbejde, siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk.

De fire samarbejdspartnere bag projektet arbejder på, at byggeriet skal etableres i Kolding, som ligger centralt geografisk og har relevante ungdomsuddannelsesmuligheder, som det er ambitionen, at de unge med handicap i højere grad skal blive en del af end tilfældet er i dag.

En forudsætning for at projektet realiseres er, at Kolding Kommune og Kolding Kommunes byråd godkender en relevant byggegrund til formålet samt afsætter den nødvendige grundkapital til de almene boliger. tkn@kl.dk 

Det åbne boligfællesskab

• Ca. 100 bo-enheder fordelt på ca. 8.000 m²

• Skal rumme både studie-, familie- og seniorboliger

• Opføres i et universelt design, som tilgodeser alle behov

• Skal styrke mødet mellem mennesker på tværs af generationer og eventuelle fysiske udfordringer

Fakta om Universelt design

FN's Handicapkonventions definition af universelt design er: At bygge ud fra præmissen om universelt design handler om at skabe ligeværdige løsninger for alle, hvor tilgængelighed ikke betragtes som et add on men som et arkitektonisk greb og naturligt integreret i den samlede løsning.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Nyt boligkoncept: Unge, seniorer, familier og handicappede under samme tag Felter med * skal udfyldes
 
Af: Ole Jensen
Den 18.05.2020 kl. 15:42

godt projekt

svar på: Nyt boligkoncept: Unge, seniorer, familier og handicappede under samme tag

Jeg er meget interesseret i dette projekt, og vil godt have en tilbagemelding med mere information.
Med venlig hilsen
Ole Jensen

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger