Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
10.09.2018 kl. 11.35

Færdigbehandlede psykiatripatienter skal have bedre kommunale tilbud

Antallet af børn og unge, som behandles på en psykiatrisk afdeling, er steget. Samtidig er Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL klar med ti nye anbefalinger til psykiatrien.
tekst Sascha Reiffenstein Petersen

Antallet af børn og unge under 19 år, som kommer i kontakt med psykiatrien, er steget med 72 procent de seneste ni år, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Der er brug for at tænke nyt, når det kommer til børn og unge. Det mener generalsekretær i landsforeningen Bedre Psykiatri Thorstein Theilgaard, at stigningen skal minde os om. Det fortæller han til Fyens Stiftstidende.

– I stedet for at vente på, at det bliver så alvorligt, at en behandling i psykiatrien er nødvendig, skal flere have hjælp tidligere. Alt for mange tumler alt for længe med deres problemer, siger Thorstein Theilgaard til samme avis.

Han mener, at det vil være en fordel, hvis flere får hjælp i de kommunale PPR-ordninger (pædagogisk og psykologisk rådgivning, red.), hvilket ifølge ham kræver, at rådgivningen udvides.

LÆS OGSÅ Sårbare børn og unge risikerer at blive tabt i puljeræs

Undersøgelse af færdigbehandlede patienter  

Samtidig er Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL blevet enige om ti nye anbefalinger til psykiatrien, der fokuserer på mere kontakt mellem patient og behandler, fremgår det af en pressemeddelelse.

– Et stigende antal danskere har behov for behandling i psykiatrien, og det stiller krav til lægernes og sygeplejerskernes tid. Derfor glæder det mig, at der er mulighed for blandt andet at øge lægernes og sygeplejerskernes direkte kontakt med patienten, blandt andet gennem bedre planlægning og ændrede arbejdsgange i psykiatrien, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Det løser dog ikke alle udfordringer, siger ministeren, der senere på efteråret kommer med en samlet plan for psykiatriens fremtid.

Som det er nu, vurderes det, at nogle af patienterne i psykiatrien er klar til at blive udskrevet og måske afventer videre behandling i et kommunalt tilbud. Regeringen, Danske Regioner og KL er derfor enige om, at det bør undersøges nærmere, hvad der kendetegner de patienter, så man kan forbedre, hvordan man håndterer færdigbehandlede patienter. 

LÆS OGSÅ Borgmester vil styrke indsatsen overfor angst

– Det er ikke mange samlet set, der ligger på afdelingerne og er færdigbehandlet, men målet er, at samtlige patienter skal have det tilbud og den behandling, som netop de har behov for. Derfor er kommunerne glade for, at der er enighed om at undersøge, hvad der kendetegner de borgere, som psykiatrien vurderer er færdigbehandlede, siger Joy Mogensen (S), formand for KL's Socialudvalg. sarp@kl.dk 

De ti anbefalinger

  1. Mere målrettede indsatser for borgere med svære psykiske lidelser
  2. Bedre dialog med primærsektoren omkring henvisningspraksis
  3. Klarere kriterier for henvisning og visitation
  4. Fokus på forbedret planlægning og koordinering af udskrivningsforløb
  5. Fortsat fokus på overgange mellem stationære og ambulante forløb
  6. Styrket ledelsesfokus og systemunderstøttelse omkring vagtplanlægning og bemanding
  7. Personalesammensætning og opgaveglidning mellem faggrupper
  8. Fokus på øget direkte patientkontakt
  9. Mere viden om omkostninger for behandlingsforløb i psykiatrien
  10. Justering af færdigbehandlingstaksten i psykiatrien

Om anbefalingerne:

Regeringen nedsatte i 2017 sammen med Danske Regioner og KL en arbejdsgruppe, der skulle se på, hvordan styringen af psykiatrien kan forbedres. Første delrapport blev offentliggjort i marts 2018 med 15 anbefalinger til at styrke psykiatrien.

Nu offentliggøres anden delrapport med 10 anbefalinger, der særligt har fokus på kapacitet og patientkontakt i psykiatrien.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Færdigbehandlede psykiatripatienter skal have bedre kommunale tilbud Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger