Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
03.09.2018 kl. 11.06

Roskilde får færre boliger til rådighed for udsatte

Selvom det kan være hårdt at være boligløs, bliver kravene til kommunens akutliste over boliger nu strammet op.
tekst Tom Ekeroth

Et øjebliksbillede viser, at der står 343 borgere på Roskilde Kommunens boligsociale venteliste. Borgerne har alle behov for en ny bolig, og kommer ens navn på listen, kan kommunen anvise en bolig i et af boligselskaberne i kommunen. Men der står mange borgere på listen til en bolig, så ventetiden er lang. Desuden er virkeligheden den, at kommunen får anvisningsret til færre og færre boliger. Boligselskaberne er nemlig gået i gang med at renovere og sammenlægge boliger, hvilket betyder, at kommunen de kommende år går fra at have anvisningsret til 200 boliger til kun at have anvisningsret til omkring 100 boliger:

– Vi kan konstatere, at vi de kommende år får færre lejligheder at gøre godt med. Derfor har vi målrettet kriterierne, så det er de borgere med størst behov, der får anvist boligen, forklarer Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

En sagsbehandler vurderer behovet

Fremover vil en sagsbehandler fra kommunen vurdere, om borgeren har behov for en bolig hurtigt som led i den sociale støtte, han eller hun i øvrigt får fra Roskilde Kommune. Det kan være, borgeren skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutte et ophold på et krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne eller lignende. Hvis borgeren har en sagsbehandler i forvejen, bliver det typisk vedkommende, som vurderer borgerens behov og bedst vil kunne redegøre for de sociale problemer, borgeren har. Samtidig bliver der fortsat taget individuelle hensyn i vurderingen af, om en borger kan få plads på listen eller ej.

Bent Jørgensen fremhæver desuden, at de nye kriterier giver en større gennemsigtighed, så det bliver tydeligere for alle, hvad der skal til for at få en bolig gennem akutlisten. Et eksempel kunne være en mor med lav indkomst og to børn, der forlader hus og hjem på grund af en voldelig mand. Efter et ophold på krisecenter vil en bolig sikre ro i familien, stabilitet for børnene og en ny start. Boligen vil delvist afhjælpe de sociale problemer, der er i familien.

LÆS OGSÅ Skred i budgettet placerer regningen hos socialt udsatte

Kriterierne gælder alle

Udvalgsformanden præciserer, at de nye kriterier også gælder for borgere, der allerede står på listen:

– Byrådet har besluttet, at de nye kriterier også gælder borgere, der allerede står på listen. Derfor har vi bedt forvaltningen om at gennemgå listen, så alle vurderes efter de samme nye kriterier. Ventetiden har været alt for lang gennem mange år, og derfor er det fornuftigt at stramme kriterierne. Målet er, at det igen bliver en akutliste, så vi anviser boliger til dem, der har størst behov, siger Bent Jørgensen. tek@kl.dk 

Akutlisten i Roskilde

138 af de 343 borgere på akutlisten er flygtninge, som kommunen er forpligtet til at finde en permanent bolig til. Der kommer færre flygtninge til kommunen nu end tidligere, så antallet af flygtninge på akutlisten daler løbende.

Man skal være bosiddende i Roskilde Kommune og have et akut, uforudsigeligt boligproblem, som man ikke selv kan løse. Man skal også have sociale problemer, som til dels kan afhjælpes ved, at man får en bolig.

Boligproblemet skal være opstået i Roskilde Kommune – og ikke fordi man er flyttet til kommunen uden at have et sted at bo.

En sagsbehandler i Roskilde Kommune skal have vurderet, om man har behov for en bolig. Det kan for eksempel være, om man skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter et ophold på et krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne eller lignende.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Roskilde får færre boliger til rådighed for udsatte Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger