Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
26.10.2018 kl. 14.30

Engelsk er det, 9. klasserne er bedst til

Eleverne i 9. klasse klarer sig bedst ved de mundtlige eksamener til afgangsprøverne, viser nye tal, og for første gang er karaktererne adgangsbilletten til en gymnasial uddannelse.

Pigerne klarer sig bedst

Kigger man på kønsfordelingen på landsplan har pigerne generelt et højere karaktergennemsnit ved afgangseksamen end drengene. I sommer fik pigerne en gennemsnit på 7,7 på tværs af de obligatoriske prøver, og drengene fik et gennemsnit på 7.

 

De frie grundskoler overhaler folkeskolerne

Sammenligner man de almindelige folkeskolers gennemsnit med gennemsnittet for eleverne på frie grundskoler og efterskoler, klarer de frie grundskole-elever sig bedst med et karaktergennemsnit på 8, mens 9. klasserne på efterskolerne fik et gennemsnit på 6,7.

9. klasserne er klar til at indtage den internationale scene med deres mundtlige sprogkundskaber i engelsk, for det er det fag, de klarer sig bedst i til eksamen med et samlet gennemsnit på 8.

Det samlede karaktergennemsnit for alle fag, som 9. klasserne opnåede i sommer, er på 7,3. Det viser grundskolekaraktererne fra skoleåret 2017/2018, som nu kan læses i Undervisningsministeriets datavarehus.

For første gang har 9. klassernes karaktergennemsnit betydning for, om de kan blive optaget på en gymnasial uddannelse. Det kræver et karaktergennemsnit på 4 i de bundne prøvefag.

Landsgennemsnittet beregnes ud fra elevernes syv obligatoriske prøver i 9. klasse. Af dem er der fem bundne prøver, som alle elever skal op i, og to prøver til udtræk, som udtrækkes for hver klasse. Der er stor forskel på karaktergennemsnittene for de enkelte fag, hvor mundtlig engelsk er det   prøvebundne fag, som eleverne klarer sig bedst i. sarp@kl.dk

LÆS OGSÅ KL: Folkeskolen har brug for bred opbakning

Karaktergennemsnit på landsplan fra folkeskolens afgangseksamen i de enkelte fag

Mundtlig engelsk: 8

Mundtlig dansk: 7,9

Skriftlig dansk: 6,4

Skriftlig matematik: 7

Naturfag fælles: 7,4

Om tallene

Karaktergennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen udregnes kun for elever med en gyldig karakter i alle obligatoriske prøver i 9. klasse. Karaktergennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen indeholder i modsætning til gennemsnittet i de bundne prøver – som har fremgået af tidligere offentliggørelser – også resultaterne af udtræksprøverne samt en vægtning af delprøverne i prøverne skriftlig dansk og skriftlig matematik, hvorfor gennemsnittet ikke er direkte sammenligneligt med offentliggjorte gennemsnit fra tidligere år. Elever i specialklasser samt privatister indgår ikke i ovenstående opgørelser. Opgørelserne er ikke korrigeret for socioøkonomiske baggrundsfaktorer.

Kilde: Undervisningsministeriet

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Engelsk er det 9. klasserne er bedst til Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger