Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
25.10.2018 kl. 10.59

SOSU-uddannelserne forsømmer vigtig rettighedsundervisning

Social- og sundhedselever bliver ikke klædt godt nok på til at beskytte og forsvare borgernes eller deres egne menneskerettigheder, viser ny undersøgelse.
tekst Tom Ekeroth

Når nyuddannede social- og sundhedsassistenter møder på job på landets sygehuse, i ældreplejen og i psykiatrien, er de sjældent uddannet til at identificere og håndtere menneskeretlige dilemmaer i deres arbejde. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, der har kortlagt undervisningen i rettigheder på landets social- og sundhedsuddannelser. 

– Social- og sundhedsassistenterne varetager centrale omsorgs- og plejefunktioner i Danmark, og de bærer et menneskeretligt ansvar, når de møder borgerne. Det er derfor vigtigt, at de er klædt på til at efterleve og beskytte borgernes rettigheder, siger Cecilia Decara, seniorkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder.

Undersøgelsen viser, at internationale menneskerettigheder, selvom de er højst relevante for faget, ikke er en obligatorisk del af pensum på social- og sundhedsuddannelserne. Eksempelvis indgår ligebehandling som grundlæggende rettigheder ikke i pensum. På den måde er det på flere centrale områder op til den enkelte underviser at inddrage menneskerettigheder som et perspektiv i undervisningen.

Hensynet til borgernes rettigheder

Social- og sundhedsassistenterne møder i deres daglige arbejde sårbare borgere som for eksempel syge eller ældre og demente mennesker eller personer med handicap, som i særlig grad har brug for beskyttelse.

LÆS OGSÅ Borgmester til regeringen: Vi har brug for et påbud – ikke en anbefaling

– I kommunerne og på sygehusene er der mange vigtige hensyn i behandlingen af borgere som i dagligdagen bliver opvejet mod hinanden. Her er faktorer som lægelig behandling, sikkerhed og økonomi ofte centrale hensyn. Men det er afgørende, at borgerens grundlæggende rettigheder tælles med i den ligning, og der spiller social- og sundhedsassistenterne er vigtig rolle, for det er i høj grad dem, der møder borgerne, siger Cecilia Decara.

Skal også forsvare egne rettigheder

Men social- og sundhedsassistenterne skal ikke kun kunne efterleve og beskytte andres rettigheder. Institut for Menneskerettigheder efterlyser også mere undervisning i social- og sundhedsassistenternes egne rettigheder.

– Social- og sundhedsassistenterne er i løbet af en arbejdsdag i kontakt med mange forskellige mennesker og kan selv komme i en sårbar situation. De skal vide, hvornår de skal sige fra, og hvor de har ret til at sætte grænsen. Hvis de eksempelvis selv oplever diskrimination, er det helt afgørende, at de kender de gældende regler på ligebehandlingsområdet, siger Cecilia Decara.

Hun peger på ytringsfrihed og retten til ikke at blive diskrimineret som nogle af de vigtigste rettigheder, social- og sundhedsassistenterne bør kende til. tek@kl.dk

LÆS OGSÅ Varde finder ny vej til at løse udfordringer med SOSU-rekruttering

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Undervisning i menneskerettigheder på social- og sundhedsassistentuddannelsen” er nummer fire i rækken af undersøgelser af omfang og kvalitet af undervisning i menneskerettigheder for professioner, der i det daglige arbejde varetager centrale dannelses-, omsorgs- og myndighedsopgaver på vegne af stat, regioner og kommuner. Vi har tidligere undersøgt undervisningen på læreruddannelserne (2013), pædagoguddannelserne (2016) og socialrådgiveruddannelserne (2016). 

Undersøgelsen består af en gennemgang af de internationale rammer for undervisning i menneskerettigheder samt en kortlægning af menneskerettighedernes tilstedeværelse i den for uddannelsen relevante lov, bekendtgørelse samt lokale uddannelsesplaner. Derudover har vi afholdt fem fokusgruppeinterviews med undervisere fra erhvervsskoler i hele landet, der udbyder erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Se undersøgelsen her

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: SOSU-uddannelserne forsømmer vigtig rettighedsundervisning Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger