Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
25.10.2018 kl. 09.18

Højesteret afgør hvad danskerne skal betale for deres vand

Milliarder af kroner er på spil i historiens største skattesag, hvor tidligere kommunale vandselskaber og staten står stejlt overfor hinanden.
tekst Rudi Holm

Staten og en række tidligere kommunale vandselskaber tørner i dag sammen i Højesteret i en opsigtsvækkende sag om ekstraskat for milliarder af kroner. Beløbsmæssigt er der tale om historiens største skattesag.

Grundlæggende handler sagen om, hvad danskernes vand skal koste. Om hvor høj vandregningen skal være for danske virksomheder og familier. De danske vandselskaber er såkaldte hvile-i-sig selv selskaber. De må ikke generere overskud. Problemet for vandselskaberne i kølvandet på udskillelsen fra kommunerne og etableringen som selvstændige selskaber har været, hvordan selskabernes bygninger og anlæg værdiansættes og beskattes. Der er ikke nogen rettesnor for den reelle salgsværdi, da et vandselskab aldrig har været handlet. Derfor er det måden at værdiansætte et vandselskab på, som Højesteret i dag og i morgen skal tage stilling til.

De nu selvstændige vandselskaber mener, at de stik imod intentionerne i forbindelse med den lov, der adskilte selskaberne fra kommunerne, bliver brugt som, hvad de kalder for malkekøer for staten

– Det er lovsjusk, som vi på vegne af danskernes pengepung skal have rettet op på. Skattelovgivningen er nemlig aldrig blevet udformet og implementeret, som det var ønsket og besluttet af forligskredsen bag vandsektorloven. Konsekvensen er betydelige stigninger på vandregningen både hos familier og virksomheder. Denne ekstraskat er helt uforenelig med politikernes krav til vandselskaberne om at have lavest mulige pris på vand, siger direktør i vandværkernes forening, DANVA, Carl-Emil Larsen.

LÆS OGSÅ Konservative foreslår at droppe dækningsafgiften

Konsekvensen af Skats hidtidige vurderinger er betydelige stigninger på vand- og spildevandsregningen både hos familier og virksomheder. For eksempel kræver Skat, at Silkeborg Vand betaler en ekstraregning på hele 450 millioner kroner i udskudt skat svarende til, at kunderne i Silkeborg hver skal betale 420 kroner ekstra de kommende 50 år. Et andet eksempel er fiskemelsfabrikken TripleNine i Lemvig, der skal sætte 300.000 kroner mere af til ekstraskatten på vand årligt på grund af Skats værdisætning af vandselskabet der.

– Udgiften til vandselskabernes skattebetaling er en indirekte beskatning af de danske borgere og virksomheder. Selskaberne har jo kun ét sted at sende regningen hen, nemlig til forbrugerne, siger direktør i Danske Vandværker, Susan Münster.

Forligskredsen bag vandsektorloven besluttede i 2009 for at undgå håbløs gældsætning af vandsektoren, at den som et tillæg til låntagning skulle have mulighed for at finansiere investeringer gennem opkrævning af såkaldte historiske afskrivninger over vandtaksten. Forligskredsen aftalte samtidig, at denne finansieringsmulighed skulle håndteres, så den ikke medførte en utilsigtet skattebetaling.

– Politikernes beslutning er bare aldrig blevet en del af skattelovgivningen, og Skat har ikke af sig selv ønsket at efterleve aftalen. Der er ingen tvivl om, at der er blevet sjusket. Resultatet er en lovgivning, som giver en ekstraskat på vand, der er er i modstrid med Folketingets beslutning, siger Carl-Emil Larsen.

LÆS OGSÅ Partifælle klager til Ankestyrelsen over borgmester og kommunaldirektør

Selve hovedforhandlingerne ved Højesteret i dag og i morgen køres som to principsager nemlig værdiansættelse af selskaberne Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vandselskab A/S.

Sideløbende med retssagerne ved domstolen har 273 vandselskaber klaget over deres skatteansættelse til ankeinstansen, Landsskatteretten. Retten har dog meddelt vandselskaberne, at behandlingen af disse klagesager er stillet i bero, indtil principsagerne er afgjort ved domstolen.

Dommen afsiges i november. ruh@kl.dk 

Emneord
Drikkevand, Jura, Teknik, Skat

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Højesteret afgør hvad danskerne skal betale for deres vand Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger