Foto: Nadia Fryd, Finansministeriet
Foto: Nadia Fryd, Finansministeriet
06.10.2018 kl. 09.06

Regeringen vil skrotte uoverskuelig lovjungle og erstatte med en hovedlov

Regeringen vil afskaffe syv sektorlove og erstatte dem med en hovedlov på tværs af velfærdsområder. Det skal forenkle borgernes indgang til det offentlige. KL er positive, men forudser forhindringer undervejs. Udsatteråd hejser advarselsflag.

Det skal være slut med, at borgere med komplekse problemer skal forholde sig til et omfattende lovkompleks i forskellige afdelinger i kommunen. Det mener innovationsminister Sophie Løhde (V), der i dag lørdag offentliggør sammenhængsreformens andet spor. Reformen skal helt konkret erstatte syv sektorlove med en samlet hovedlov.

– Vi svigter i dag for mange af de mennesker og familier, som har det sværest i vores samfund. De bliver mødt af den tætteste jungle af regler, støttepersoner og indsatser, der er spredt ud over forskellige love, som det kan være svært hitte rede i både for borgere og sagsbehandlere, siger Sophie Løhde.

Sammenhængsreformens andet spor retter sig mod borgere og familier med komplekse problemstillinger og skal lette livet for de danskere, der kæmper med problemer, som kræver en indsats fra forskellige dele af den offentlige sektor. Det kan for eksempel være ledige, der også har misbrugsproblemer og samtidig modtager mentorstøtte. Eller en forælder, der lider af angst, er langtidsledig og derfor modtager både en social indsats og en beskæftigelsesindsats.

I alt modtager 30.000 danskere både en social indsats og en beskæftigelsesindsats. Og det er den gruppe, som skal nyde godt af regeringens initiativer.

LÆS OGSÅ Kommunerne kan nu låne regionernes ansatte – og omvendt

En samlet indgang

Den helhedsorienterede indsats, som innovationsministeren kalder sit udspil, skal sikre én samlet indgang til det offentlige for borgeren. Det vil betyde, at borgeren får en samlet udredning og visitation, og at klageadgangen for borgeren dermed også er begrænset til et sted, hedder det i udspillet.

Den samlede klageadgang betyder, at hvor borgere i dag skal klage over hver enkelt afgørelse, der bliver truffet om dem, vil de i fremtiden kunne nøjes med at klage over én afgørelse efter den nye hovedlov. Det betyder, at de slipper for at bokse med forskellige klageinstanser og forskellige tidsfrister for hver enkelt afgørelse. Det skal gøre systemet lettere at forstå for borgerne.

Den forenklede lovgivning skal ifølge Sophie Løhde også gøre det nemmere for de kommunale sagsbehandlere at yde en god indsats for borgerne.

– De forskellige love gør det svært for sagsbehandlere i kommunerne at tilrettelægge de indsatser, der skal til for at give den rette og sammenhængende hjælp. Og det er med til at forringe kvaliteten i de indsatser og forløb, som borgerne tilbydes. Det ønsker vi at gøre op med. Indsatserne skal i langt højere grad tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og behov i stedet for paragraffer og proceskrav, siger Sophie Løhde.

LÆS OGSÅ Flere fattige i opgangstid

KL: Har efterlyst det i årevis

Hos kommunerne, der skal stå for at forvalte en kommende hovedlov møder udspillet umiddelbart ros fra KL-næstformand Martin Damm (V).

– Vi har i årevis efterlyst, at vores indsats ikke skulle være styret fra lov til lov, som gør det svært at skabe sammenhæng for borgeren. Så at regeringen går den vej, er vi rigtig godt tilfredse med, siger Martin Damm, der også er borgmester i Kalundborg Kommune.

Han peger ligesom Sophie Løhde på, at én samlet lov vil lette borgernes møde med systemet.

– Jeg tror, det vil betyde, at borgerne undgår at løbe sur i systemet, og for systemet er det godt, at det kan træffe en sammenhængende afgørelse, siger Martin Damm.

LÆS OGSÅ Effektfulde indsatser i boligområder

Husk de gode intentioner

Udspillet skal dog blive til lov, før borgere og kommuner kan nyde godt af de nye muligheder. Og det bliver et langt træk, spår Martin Damm.

– Hvis det bliver udført som beskrevet, så ser det godt ud. Men det er et langt, sejt træk, inden det kommer ud at flyve. Dels skal Christiansborg blive enige om lovgivningen, og så skal de bagefter lade være med at fylde undtagelser og separat lovgivning på. Det er en supertanker, der skal vendes, og politikerne skal huske at holde fast i de gode intentioner. Også når der er gået et år eller to. Ellers kommer de til at sode det hele til igen, siger Martin Damm.

Når eller hvis lovgivningen kommer på plads, forestår også et stort arbejde med at indrette de kommunale arbejdsgange til den nye lovgivning, mener Martin Damm.

Missing link

Hos Rådet for Socialt Udsatte er formand Jann Sjursen også positiv og kalder udspillet for ”gode takter”. Men samtidig advarer han om en mangel i forhold til at få reformen til rent faktisk at lykkes med at give borgerne en sammenhængende indsats.

LÆS OGSÅ Ildsjæle skaffer job
FOR ABONNENTER

Regereringen vil ifølge udspillet "indgå en national aftale med KL om koordinerende sagsbehandlere, der skal sikre, at borgernes kontakt til sagsbehandlerne forenkles. Men det er for luftigt, mener Jann Sjursen. 

– Jeg savner helt klart, at man, når man taler om én plan og én udredning, så også taler om koordinerende sagsbehandlere. Det er sparket lidt til hjørne i udspillet, formentlig fordi det vil koste penge, hvis man lover det. Men det er et minus, at ambitionerne ikke rækker til, at det bliver knæsat som et princip. For hvis man vil forløse ambitionerne om en sammenhængende indsats, så bliver man nødt til at have koordinerende sagsbehandlere, siger Jann Sjursen, der kalder det for udspillets ”missing link”.

I udspillets initiativer står der, at den nuværende lovgivning begrænser mulighederne for at dele oplysninger, hvilket kan være en barriere for en helhedsorienteret udredning.

Det får Jann Sjursen til at hejse et advarselsflag. For hvis borgeren skal give samtykke til at dele oplysninger på tværs af forvaltninger og myndigheder, så er der risiko for, at borgernes retssikkerhed er truet.

– Det er vigtigt, at borgeren ved, hvad vedkommende giver samtykke til. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det ikke må være sådan, at en borger, der af den ene eller anden grund ikke vil give samtykke til at data bliver delt, så må undvære en sammenhængende indsats. Så den del vil vi være meget opmærksomme på i det videre arbejde, siger Jann Sjursen.

Hovedloven kan bruges til borgere over 18 år. Den kan kun tages i brug, hvis borgeren giver samtykke. Borgeren kan når som helst trække samtykket tilbage og dermed have krav på at få vurderet sit behov efter den eksisterende lovgivning. jki@kl.dk

Overblikket

Udspillet ”En helhedsorienteret indsats” består af tre overordnede initiativer.

Et helhedsorienteret samarbejde med borgeren

Indsatser fra syv forskellige lovgivninger på fire velfærdsområder (social-, beskæftigelses-, undervisnings- og sundhedsområdet) skal samles i en hovedlov. Indsatser efter hovedloven skal gøre det muligt at give borgeren en samlet, tværfaglig og helhedsorienteret udredning. Desuden bliver klageadgangen samlet et sted, hvilket skal gøre det lettere for borgeren at klage over afgørelser.

Bedre samspil mellem lovgivninger

Samspillet mellem social- og beskæftigelsesloven skal styrkes. Borgere, der modtager både mentorstøtte og socialpædagogisk støtte, kan få en samlet afgørelse om tildeling af støtte på tværs af sektorområder. Det skal sikre, at borgere, der modtager flere indsatser, kun skal forholde sig til én støtteperson.

Fleksjobordningen skal ændres, så fleksjobbere får mulighed for at gå op i tid, uden at der samtidig stilles krav om genudredning, hvis den øgede arbejdstid bliver for meget for fleksjobberen.

Styrket lokal organisering af et helhedsorienteret arbejde

Regeringen vil afsætte 120 millioner kroner fra næste år og indtil 2022, som skal bruges til at etablere et partnerskab med landets kommuner. Det skal sikre en god implementering af hovedloven. Pengene kan bruges til flere sagsbehandlere eller til at udvikle nye it-systemer. Der afsættes også penge til evaluering af initiativerne. Dertil kommer, at regeringen vil lave en aftale med KL om koordinerende sagsbehandlere. Det skal sikre, at borgerne oplever, at deres sagsbehandler eller sagsbehandlere har overblik over hele borgerens sag.

Kilde: Udspillet ’En helhedsorienteret indsats’

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Regeringen vil skrotte uoverskuelig lovjungle og erstatte med en hovedlov Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger