Regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti er blevet enige om en finanslov for 2019 (Foto: Screendump / Finansministeriet)
Regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti er blevet enige om en finanslov for 2019 (Foto: Screendump / Finansministeriet)
30.11.2018 kl. 17.10

Finansloven er på plads: Her er fem kommunale nedslag

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag fredag indgået en finanslovsaftale. Der er blandt andet penge til nødlidende ø-kommuner, ligesom egenbetaling på kommunale akutpladser afskaffes.

Fredag eftermiddag har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en finanslovsaftale for 2019.

Finansloven har ifølge finansminister Kristian Jensen (V) fokus på pensionisters økonomi, udlændingestramninger og sundheds- og ældreområdet.

– Regeringen har lavet en god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, hvor vi bruger den stærke danske økonomi til at udbygge vores kernevelfærd og understøtte væksten. Vi investerer i bedre sundhed og ældrepleje, og vi forbedrer pensionisters økonomi, så de får en større del i det økonomiske opsving. Med aftalen afskaffes satspuljen, som vi kender den i dag, og til gengæld bliver der etableret obligatorisk pensionsopsparing for personer på dagpenge, kontanthjælp med videre, siger Kristian Jensen.

Ud over de ting er der masser af kommunalt relevante initiativer. Vi har kigget i aftaleteksten og fundet fem kommunale nedslag.

LÆS OGSÅ 5 kommunale nedslag: Her er Finansloven for 2020

1. Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser

Flere kommuner har opkrævet egenbetaling for kost, tøjvask og lignende fra borgere, der bruger en såkaldt kommunal akutplads. Det skal det være slut med, har regeringen og DF aftalt. Det slutter ved, at aftaleparterne præciserer, at en kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen og kun reguleres af sundhedsloven. Det sikrer, at tilbuddet er omkostningsfrit for borgerne.

2. Penge til små ø-kommuner i vanskeligheder

Champagnepropperne kan springe på tre små ø-kommuner, som i 2019 og 2020 får hver ti millioner kroner som særligt tilskud. Initiativet løser i hvert fald for de næste to år Læsøs problemer med at få budgettet til at hænge sammen. Borgmester Karsten Nielsen (DF) og hans byrådskolleger på Læsø har haft så svært ved at få næste års budget til at hænge sammen, at de næsten havde givet op og istedet sat deres lid til, at deres partikolleger på Christiansborg kunne hjælpe. De er nu lykkedes, og de ti millioner løser øens umiddelbare problem.

3. Flere fradrag til pendlere i yderkommuner

Det forhøjede befordringsfradrag for danskere, der pendler fra 25 yderkommuner, bliver gjort permanent. Desuden bliver ti danske små-øer føjet til listen over de nu 27 ikke brofaste øer, hvor borgerne får forhøjet befordringsfradrag. Der bliver desuden indført fradrag for overnatning for pendlere fra små-øerne, som ikke kan komme hjem og sove.

Pendlerfradragene skal bidrage til at styrke bosætningen i yderkommunerne og på småøerne.

LÆS OGSÅ Kommunerne: Model for normeringer skal passe til pengene

4. Ældres ensomhed bekæmpes med 100 millioner kroner

Kommunerne bliver forpligtet til at opdatere deres værdighedspolitik, så den nu også beskriver, hvordan de bekæmper ensomhed blandt ældre. Til det arbejde får kommunerne i alt 100 millioner kroner om året i de næste fire år. Pengene bliver fordelt i forhold til den enkelte kommunens udgiftsbehov på ældreområdet.

5. Intet retskrav på permanent bolig til flygtninge

Kommunerne har haft store problemer med at finde permanente boliger til flygtninge, når de bliver fordelt til kommunerne. Det problem er ganske givet mindre nu, end da flygtningetilstrømningen var på sit højeste i 2015, men i fremtiden kan kommunerne nøjes med at anvise et midlertidigt opholdssted til de flygtninge, som kommer til kommunen. jki@kl.dk

Emneord
Finanslov, Økonomi

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Finansloven er på plads: Her er fem kommunale nedslag Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger