Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
16.11.2018 kl. 10.23

Nemmere for kommuner at straffe kontanthjælpsmodtagere

Ny aftale betyder ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mere enkle regler for kommuner, når der skal sanktioneres på kontanthjælpsområdet.
tekst Rudi Holm

Et flertal i Folketinget har i dag indgået en aftale, der forenkler og skærper sanktionsreglerne for kontanthjælpsmodtagere.

De 80 sanktionssatser på kontanthjælpsområdet reduceres til kun fire faste satser. Konsekvenserne bliver ifølge partierne bag aftalen – regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti - klarere for borgerne og nemmere for kommunerne at administrere.

– Kommunerne har gennem længere tid efterlyst mere enkle regler, og det imødekommer vi nu. Jeg forventer derfor også, at kommunerne fremover begår færre fejl på området. Vi kommer til at følge kommunernes brug af sanktioner meget tæt, så vi sikrer, at de skærpede sanktioner virker efter hensigten og ikke rammer de forkerte, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Aftalepartierne har besluttet, at kommunernes brug af sanktioner skal følges tæt, så de ikke rammer udsatte borgere uhensigtsmæssigt.

LÆS OGSÅ Færre tilflyttere søger kontanthjælp i Guldborgsund

Med de nye regler vil kontanthjælpen blive nedsat med op til en tredjedel i 20 uger, hvis man uberettiget modtager kontanthjælp, mens man er i udlandet. Derudover vil der blive rejst krav om tilbagebetaling. Det samme vil være tilfældet, hvis man arbejder, mens man modtager kontanthjælp og undlader at oplyse kommunen om det.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi får forenklet sanktionsreglerne samtidig med, at vi skærper sanktionerne over for dem, der snyder med udlandsophold. Det er uacceptabelt, og derfor skal der være en klar konsekvens. Samtidig sikrer vi, at der bliver taget hensyn til dem, der har problemer, og at det bliver tænkt ind i tilbuddene som en aktiv indsats, siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted.

Med i aftalen er også, at det fremover bliver sværere for kommuner at udføre såkaldt social eksport. Det sker med en ændring af ordningen med flyttehjælp til kontanthjælpsmodtagere. Fremover bliver det den kommune, borgeren flytter til, der kan give flyttehjælp i stedet for som i dag den kommune, borgeren flytter fra. ruh@kl.dk 

 

LÆS OGSÅ København vil straffe færre unge arbejdsløse

Hovedinitiativer i aftalen

  • Sanktionen for uberettiget ophold i udlandet og uoplyst arbejde skærpes
  • De nuværende 80 sanktionssatser reduceres til fire, og samtidig udvides den skærpede rådighedssanktion. Der tages særlige hensyn til udsatte borgere
  • Kommunerne forpligtes til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri
  • Kommunerne får pligt til at indgå en aftale om jobsøgning fra første samtale med jobparate ledige og får desuden mulighed for hurtigere at træffe afgørelser om sanktioner for job- og uddannelsesparate
  • Stop for social eksport med flyttehjælp, fremover administrerer tilflytterkommunen reglerne og ikke fraflytterkommunen
  • Hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som skal vejlede kommuner og a-kasser i sager om fremmedkrigere og socialt bedrageri
  • Udsatte borgeres retssikkerhed styrkes med klare rammer for partshøringen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Kommunernes vejledning til borgerne om rettigheder og pligter forenkles, så borgerne ikke er i tvivl om deres rettigheder og pligter
  • Kommunernes brug af sanktioner overfor udsatte borgere følges tæt med blandt andet praksisundersøgelser, og der skal gennemføres flere fokusrevisioner på udvalgte områder for at sikre borgernes retssikkerhed

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Nemmere for kommuner at sanktionere kontanthjælpsmodtagere Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger