Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
16.11.2018 kl. 09.01

Børn skal føle at vi gerne vil dem

Børn, der ikke kommer i skole, er et stigende problem i alle kommuner. I Vejle vil man ændre kulturen med den tværgående indsats "Fra fravær til fremmøde".
tekst Tom Ekeroth

Det er værdifuldt, at børnene er i skolen, snarere end skamfuldt ikke at være der. Det er kernen i Vejle Kommunes projekt indsats mod stigende fravær.

I Vejle Kommune kunne man se, at fraværet steg i kommunens skoler. Det har det gjort igennem fem år, udover at det er en landstendens. Derfor satte man det tværgående projekt "Fra fravær til fremmøde" i gang:

– Vi har ikke tidligere gjort så meget for at få nogle valide tal, men det er vi startet med 1. august, fordi vi gerne vil vide, hvor meget fravær vi har og hvilke typer af fravær. Der er forskellige former for fravær, lovligt fravær, ulovligt fravær, skolevægring, siger formand for Børn- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen (R).

Alle børns fravær

Skriv hvad du søger