Foto: Fredericia Kommune
Foto: Fredericia Kommune
15.11.2018 kl. 11.07

KL-protest mod nyt fjernvarmeforslag

Nyt lovforslag kan ændre grundlæggende på det danske fjernvarmesystem. KL-politikere tropper i dag op på Christiansborg, hvor de blandt andet vil forklare, at forslaget vil betyde højere priser for fjernvarmeforbrugerne.
tekst Rudi Holm

Et nyt lovforslag, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) onsdag fremsatte, kan ændre grundlæggende på fjernvarmen. Og det har fået KL og KommuneKredit til at bede om et møde i dag med Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg.

Det nye forslag vil blandt andet afskaffe muligheden for at forpligte forbrugerne til at tilslutte sig fjernvarmen. Dermed vil det blive sværere for fjernvarmeværkerne at sikre forsyningen overalt i landet. Derudover kan borgere risikere at komme til at betale en højere pris for fjernvarmen.

– De kollektive forpligtelser, vi har i dag, betyder, at vi som samfund giver hinanden håndslag på at vælge en løsning, som giver en stabil og rimelig fjernvarmeforsyning. Herudover bidrager fjernvarmen til en grøn omstilling af vores energiforsyning, og det risikerer vi nu at sætte over styr, siger Jacob Bjerregaard (S), formand for KL’s miljø- og forsyningsudvalg.

Han understreger, at kommunerne ønsker at beholde muligheden for kollektive løsninger.

LÆS OGSÅ Skraldebiler skaber renere luft
FOR ABONNENTER

– Det vil sige, vi vil bevare muligheden for at kunne bruge tilslutnings- og forblivelsespligten for at sikre et solidt grundlag for en fælles vej til fjernvarmen. Det er vigtigt at understrege, at vi beder om en mulighed. Præcis som vi har i dag Den løsning giver kommunerne et politisk råderum og et meget effektivt administrationsværktøj, som understøtter den grønne energi-omstilling og -planlægning.

På dagens møde på Christiansborg håber KL-udvalgsformanden at få politikerne til tænke sig om en ekstra gang.

– Hverken borgerne, miljøet eller kommunerne skal rammes af utilsigtede regler. Forslagets konsekvenser er ikke belyst godt nok. Det beder vi om sker, før man går videre, siger Jacob Bjerregaard. ruh@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KL-protest mod nyt fjernvarmeforslag Felter med * skal udfyldes
 
Af: Niels Brandt Larsen
Liberal Alliance Halsnæs
Den 17.11.2018 kl. 19:27

Fjernvarme er måske ikke fremtidens grønne løsning

svar på: KL-protest mod nyt fjernvarmeforslag

Jacob Bjerregaard har åbenbart ikke gjort sig klart, at energiforliget er et længe ventet opgør med et konkurrenceforvridende koncept, som i høj grad modarbejder en bæredygtig udvikling på energiområdet.
Der er landet over et stort antal fjernvarmeværker, som under lovens beskyttende vinger fremdeles distribuerer varmeenergi med et helt uantageligt energitab, al den stund, at de er beliggende i landdistrikter eller andre tyndt beboede områder med deraf følgende lange distributionsveje.
I Energistyrelsen har man i mange år gjort sig overvejelser om konsekvensen af en ophævelse af tvangstilslutning uden tilsyneladende at nå frem til en entydig konklusion.
Nu har udviklingen af alternativ teknologi i den grad ændret på forudsætningerne for bæredygtig energidistribution, og selv om fjernvarmeværkerne benytter sig af dele af den nye udvikling, vil de til stadighed være behæftet med det største problem, nemlig tabet af energi på vej til forbrugerne. Problemet bliver kun større i takt med at boligmassen undergår en forandring mod bedre varmeisolering, fordi fjernvarmens effektivitet er omvendt proportional med afsætningen.
Det er fristende at tro, at visse kommuner har fundet det bekvemt, at fastholde de almene forbrugere, fordi de bidrager til fjenvarmeværket, som tillige leverer energi til større kommunale institutioner i området såsom skoler, rådhuse, idrætshaller o.l.
Det er givet, at mange forbrugere, med den udvikling, der er sket, med fordel vil kunne tage andre opvarmningsmetoder i brug - ovenikøbet med en kort forrentning af investeringen.
Det er værd at huske, at et fjernvarmesystem består af flere dele, og at en meget omkostningstung del består af distributionsnettet, som til stadighed kræver udskiftning og vedligeholdelse. Samtidigt udgør fjernvarmenettet en potentiel trussel mod grundvandet på grund af faren for udsivning eller udstrømning. Det har der desværre været eksempler på, uden at det har fået behørig omtale.
Der er steder i Danmark, hvor fjernvarme trods alt endnu kan have sin berettigelse, nemlig der, hvor boligmassen er tæt og omkostningerne derfor lave. Der vil forbrugerne næppe føle sig tilskyndet til at se sig om efter alternativer, og tvang er derfor unødvendig.
Ellers bør konklusionen være: ophæv tvangsforanstaltningerne, og lad den frie konkurrence råde til gavn for såvel forbrugere som miljøet.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger