Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
06.11.2018 kl. 10.30

Turisme skal give flere hundrede nye job

Opbakning fra erhvervene til Geopark Odsherred og turistindsatsen de kommende år skal nu omsættes i konkrete handlingsplaner. Fokus er blandt andet på sommerhusejernes øgede brug af området.
tekst Tom Ekeroth

Odsherred Kommune  har  en forventning om at skabe mellem 100 og 150 nye årsværk frem mod 2024 inden for turistområdet samt et endnu ikke fastsat yderligere antal job i relation til Geopark Odsherred de kommende år.

Turismen i Odsherred, der er Danmarks største sommerhuskommune, repræsenterer en årsomsætning på 1,7 milliarder kroner og giver 1.900 årsværk i beskæftigelse. Odsherred har Region Sjællands største turismeomsætning og ligger på en 3. plads i Danmark hvad angår turismens betydning for lokaløkonomien kun overgået af Fanø og Læsø.

Mål: flere overnatninger

På turistområdet er opsat fire hovedindsatsområder – bedre udnyttelse af landliggerpotentialet ved at øge antallet af overnatninger, digitalt værtskab, brug af Geoparken og de stedbundne styrker som udviklingsramme samt sammenlægning med anden turistdestination. Hvis alle sommerhusejere blot overnatter en weekend mere om året, vil det give en lokal meromsætning på 25 millioner kroner svarende til 30 årsværk. I dag benytter sommerhusejerne kun selv deres sommerhus i 65 af årets 365 dage, så der er stort potentiale for vækst ved at skabe aktiviteter uden for højsæsonen i for eksempel forårs-, vinter- og efterårssæsonen.

Skriv hvad du søger