Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
23.03.2018 kl. 10.24

Løse ansættelser er en nødvendighed

Kommunerne har brug for de deltidsansatte og tidsbegrænsede ansættelser. Det giver en nødvendig fleksibilitet, svarer kommunale ledere i en undersøgelse fra VIVE. Lederne fremhæver også, at mange ansatte selv efterspørger deltid.
tekst Tom Ekeroth

Kommunerne bruger tilkaldevikarer, tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser med få timer, når der mangler hænder i for eksempel børnehaver og ældrepleje. Det giver en fleksibilitet, som er nødvendig for at løse opgaverne inden for de fastsatte rammer, påpeger 15 kommunale ledere i en ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen tyder på, at kommunernes brug af tidsbegrænsede ansættelser ikke er steget nævneværdigt de seneste år. 

Løse ansættelser er en nødvendighed, hvis hverdagen på arbejdspladsen skal hænge sammen – men det er ikke en optimal praksis, for fastansættelser er klart at foretrække. Nogenlunde sådan lyder det samstemmende fra 15 ledere i fire kommuner, som har deltaget i VIVEs nye undersøgelse af forskellige kommunale ansættelsesformer. Undersøgelsen giver indblik i de 15 lederes praksis i forhold til forskellige former for ansættelser.

Hjælp til budgettet

Undersøgelsens analyse viser, at der er flere forhold på spil, når de interviewede ledere vælger at bruge for eksempel tidsbegrænset ansatte, deltidsansatte med få timer eller vikarer til at løse opgaverne. De løse ansættelser hjælper lederne til at overholde deres budget, fortæller de – og til at sikre, at de nødvendige hænder er til rådighed til opgavevaretagelsen. En leder sig i undersøgelsen: 

– Det er et rigtigt stort problem, når vi har sygdom og ferier, at vi ikke har nogen, der kan tage nogle ekstra timer. Folk på fuld tid tager ikke flere timer.

LÆS OGSÅ Koldingchef vender tilbage til det fynske

En anden siger: 

– Jeg er faktisk den eneste fuldtidsansatte. Jeg har alt fra 36 til 20 timer. Jeg bruger del-tidsansættelserne til at dække dagen, da der altid skal være nogle voksne til stede. Grunden er også, at det er et samspil mellem, hvad mine medarbejdere ønsker, og hvad jeg kan give. 

Medarbejderne ønsker det

Ud over fleksibiliteten, så efterspørger medarbejderne ifølge lederne også nedsat tid. Dette anses for helt afgørende for de kommunale lederes brug af nedsat tid. Det er kvindedominerede arbejdspladser, hvor der er en forventning om, at det er muligt at få nedsat tid, og at der er en familievenlig kultur. Lederne dokumenterer dette ved at konstatere, at der aldrig er medarbejdere, der beder om flere timer – heller ikke når medarbejderne bliver direkte adspurgt. Tværtimod er der oftere ønsker til nedsættelse af arbejdstiden.  Lederne siger blandt andet:

– Jeg slår ofte fuldtidsstillinger op, men det ender altid med nedsat tid, fordi medarbejderne ønsker sig det. 

LÆS OGSÅ Virksomhedspraktik kan få indvandrerkvinder i arbejde: "Virkelig positivt og lidt overraskende"

– Jeg har en ældre medarbejderskare, og de er dyrere end de unge, men det får mig jo ikke til at fyre de gamle! Nogle af de ældre har så valgt at gå ned i tid, og de timer genbesætter vi ikke. 

Ikke tegn på stigning

Oplysninger fra Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) viser, at tidsbegrænsede ansættelser udgjorde op mod hver fjerde ansættelse blandt de månedslønnede i 2016. Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) fra Danmarks Statistik viser, at kun seks-syv procent  af alle kommunalt ansatte var tidsbegrænset ansat i 2015. Begge tal er behæftet med usikkerhed og er ikke direkte sammenlignelige. Samlet set viser den kvantitative analyse ikke tegn på, at der sker en stigning i kommuners brug af tidsbegrænsede ansættelser i perioden 2008-2015. tek@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Løse ansættelser er en nødvendighed Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger