Regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen(S) træder af som formand for Danske Regioner og erstattes af Region Syddanmarks regionrådsformand Stephanie Lose (V). Foto: Danske Regioner
Regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen(S) træder af som formand for Danske Regioner og erstattes af Region Syddanmarks regionrådsformand Stephanie Lose (V). Foto: Danske Regioner
22.03.2018 kl. 09.54

Sundheden kommer tæt på

I dag mødes regionsrådspolitikere til Danske Regioners generalforsamling. Der er formandsskifte og diskussionen vil handle om, hvordan man skal fordele sundhedsopgaverne bedre mellem regioner, kommuner og praktiserende læger i fremtiden. Tendensen er mere behandling tæt på hjemmet.

Omkring 400 regionsrådspolitikere, ministre, folketingsmedlemmer, repræsentanter fra sundheds- og patientorganisationer og mange flere fylder i dag Centralværkstedet i Aarhus til Danske Regioners årlige generalforsamling.

Her vil de diskutere fremtidens sundhedsvæsen. Et stort emne bliver, at der bliver flere kronisk syge og flere med mere end én kronisk sygdom. Det lægger et gevaldigt tryk på både hospitaler og praktiserende læger. Samtidig kæmper flere og flere danskere med psykiske problemer, som stiller store krav til, at sundhedsvæsenet sætter tidligere ind. Så hvordan indretter vi sundhedsvæsenet bedst muligt til at håndtere kravene?

Danske Regioner vil præsentere nye udspil på dagen, og efter generalforsamlingen vil Danske Regioners nye bestyrelse vælge et nyt formandskab og fordele udvalgsposter. Bent Hansen takker af som formand efter at have bestridt posten siden regionernes dannelse i 2007.

Den nære sundhed

En af de store tendenser i disse år er at behandlingen rykker tættere på borgernes hjem. Samarbejdet mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner intensiveres.

LÆS OGSÅ Departementschef bliver ny ledelsesambassadør

Multisyge og kronisk syge patienter vil fremover i højere grad blive tilset og behandlet i eller tættere på eget hjem. I 2020 vil regionerne samlet set investere 670 mio. kroner i landets praktiserende læger, så det nære sundhedsvæsen styrkes.

I 2015 var der 227.000 diabetes type 2-patienter og 180.000 patienter med lungesygdommen KOL i Danmark, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Det er en stigning på henholdsvis 106.000 og 11.000 patienter på bare 10 år - og stigningen vil fortsætte i de kommende år. Udviklingen lægger et stort tryk på det hele det danske sundhedsvæsen, og det stiller nye krav til både hospitaler, praktiserende læger og kommunale sundhedstilbud.

Overgangsproblemer

Overgangene mellem sektorerne påpeges som en af de helt store udfordringer i disse år. Det kan både regioner og kommuner skrive under på. Perspektivet er så lidt forskelligt alt efter, hvilken sektor man sidder i.

Som optakt til generalforsamlingen har Danske Regioners analysemagasin REGIO stillet skarpt på arbejdet med at skabe et mere nært sundhedsvæsen. 

LÆS OGSÅ Regionsansatte får 5,02 procent i OK-forlig

Som eksempel beskriver REGIO et af overgangsproblemerne. Færdigbehandlede borgere fylder op på de psykiatriske afdelinger, fordi kommunerne ikke hjemtager dem. Regionerne oplever i stigende grad, at kommuner betaler gebyr for, at færdigbehandlede bliver på en psykiatrisk afdeling, i stedet for at kommunerne hjemtager dem. Ifølge REGIO skyldes det, at kommunerne ikke har passende tilbud til de færdigbehandlede og i stedet betaler regionerne for, at borgeren bliver på den psykiatriske afdeling. Det koster regionerne 40 millioner om året, da der er en prisforskel på den takst kommunerne betaler og det pladsen koster regionerne. Kommunen betaler 1.976 kroner per dag, mens taksten for regionerne er 3.628.

Om der ligefrem er tale om en stigende tendens eller bare udsving fra år til år, er umiddelbart svært at se af tallene i REGIO artiklen. Det opgøres at antallet af psykiatriske senge optaget af færdigbehandlede patienter var 77 i 2014, for så at falde til 57 i 2015, for så at stige til 66 i 2016. 

Når man ganger 66 senge med 365 dage gange regionernes takst, så lander man på 87,4 millioner kroner. Trækker man så beløbet kommunerne betaler fra, så lander man på en merudgift til regionerne på 39,8 millioner kroner. tkn@kl.dk 

Emneord
Regionerne

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Sundheden kommer tæt på Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger