Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
13.03.2018 kl. 09.24

Kommunernes egne krav og regler giver mening

Langt de fleste af de retningslinjer, regler og dokumentationskrav, som kommunerne selv har indført, er meningsfulde for både ledere og medarbejdere. De oplever, at det styrker kvaliteten af deres arbejde. Det viser VIVEs undersøgelse af to kommuners selvpåførte bureaukrati.
tekst Tom Ekeroth

De kommunale ledere kan stadig blive bedre til at forklare formålet med nye regler og retningslinjer. Men en analyse i Greve og Horsens Kommuner viser, at de regler og retningslinjer, kommunerne selv har indført, i det store og hele opleves som nyttige og meningsfulde.

– Vores undersøgelse kan ikke udpege store mængder af overflødigt, selvpåført bureaukrati i kommunerne. De to kommuner oplever, at hovedparten af deres egne regler er meningsfulde og bidrager til kvalitet i deres arbejde. Det skyldes, at de har klare mål med deres regler, som for eksempel sikrer god, ensartet sagsbehandling af borgerne og gode arbejdsforhold for medarbejderne, siger seniorforsker Niels Ejersbo, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Analysen kortlægger omfanget og oplevelsen af selvpåført bureaukrati i de to kommuner. Den omfatter ældreområdet og personalepolitikken i Greve samt rehabiliteringsplaner på beskæftigelsesområdet i Horsens, og den er udført for Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er gennemført fokusgruppeinterview med godt 50 medarbejdere og ledere, og mere end 200 regler er blevet gennemgået.

Plads til forbedring

VIVE har i første omgang afdækket omfang og kendetegn ved kommunens egne regler. Undersøgelsen viser, at der er forskel på mængden af selvpåført bureaukrati inden for de forskellige områder. Der er således betydeligt flere selvpåførte regler på ældreområdet og det personalepolitiske område, end der er i relation til rehabiliteringsteam på beskæftigelsesområdet.

LÆS OGSÅ Fredericia Byråd vedtager ny organisationsstruktur

VIVE har også spurgt ledere, mellemledere og medarbejdere om deres oplevelse af de forskellige regler. Den del af undersøgelsen peger på, at selv om bureaukratiet i vid udstrækning opleves som meningsfuldt, kan det godt forbedres. De kommunale ledere kan blive bedre til at forklare baggrunden for og formålet med reglerne for medarbejderne, implementere dem, så de giver mening, og sikre, at det er nemt for medarbejderne at finde de gældende regler og retningslinjer. Og så er der fortsat enkelte regler, der opleves som overflødige, besværlige eller irriterende. tek@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunernes egne krav og regler giver mening Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger