Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
31.05.2018 kl. 09.44

Kommunerne tilfredse med ledelse i dagtilbud

Kommunerne er generelt tilfredse med den model, de har valgt for ledelse af børnehaver og daginstitutioner. Færre end hver femte kommuner overvejer at ændre på deres ledelsesmodel, viser en undersøgelse fra EVA.
tekst Tom Ekeroth

For ti-femten år siden begyndte kommunerne at forsøge sig med område-, netværks- og klyngeledelse. Det var nye ledelsesmodeller, der afløste den traditionelle institutionsledelse, hvor lederen af den enkelte vuggestue eller børnehave refererede direkte til dagtilbudschefen.

EVA har undersøgt, hvordan billedet af ledelsesstrukturerne tegner sig nu i 2018, og hvordan dagtilbudscheferne oplever deres ledelsesmodel set i relation til blandt andet ledelsesmæssigt og tværfagligt samarbejde.

Område- og klyngeledelse er den mest anvendte ledelsesform i 2018. Den er i brug i 48 procent af kommunerne. Ved denne model har dagtilbudschefen en række område- eller klyngeledere under sig, som igen hver især er ledere for et antal ledere af daginstitutioner.

Kommunerne kan godt have flere ledelsesmodeller i spil samtidig. 41 procent af landets dagtilbudschefer svarer, at de har område- og klyngeledelse som den mest udbredte model i deres kommune.

LÆS OGSÅ God ledelse giver ekstra hænder
FOR ABONNENTER

Mindre kommuner vil have traditionel ledelse

Den næstmest udbredte ledelsesmodel er traditionel institutionsledelse: I 32 procent af kommunerne er det den mest udbredte model. Her refererer hver daginstitutions daglige pædagogiske leder direkte til dagtilbudschefen. Især mindre kommuner har holdt fast i traditionel institutionsledelse.

Derudover er tre andre ledelsesmodeller i spil: Sammenlagt institutionsledelse, hvor to eller flere institutioner er lagt sammen under en leder, netværksledelse hvor institutionsledere indgår i et sideordnet samarbejde med hinanden, og distriktsledelse hvor en distriktsleder er leder for både dagtilbud og skole inden for et geografisk område.

Undersøgelsen viser, at kommunerne i dag er ret tilfredse med den ledelsesmodel, de har valgt. Færre end hver femte kommune (18 procent) overvejer i 2018 at ændre deres ledelsesmodel. Det tyder på en vis tilfredshed med strukturerne. I 2010 så billedet væsentligt anderledes ud. Her var det nemlig seks ud af ti kommuner (59 procent), der overvejede at udskifte eller justere i deres ledelsesmodel.

I de mellemliggende otte år har mange kommuner forsøgt sig med nye ledelsesmodeller, og der er sket et markant fald på 24 procentpoint i andelen af kommuner, der anvender traditionel institutionsledelse (fra 69 procent i 2010 til 45 procent i 2018). Samtidig er der sket en lille stigning i andelen af kommuner med område- og klyngeledelse fra 43 procent til 48 procent af kommunerne i 2018.

LÆS OGSÅ Lolland Kommune skal bruge ti nye ledere

Model afgør samarbejde

Dagtilbudschefer i kommuner med område- og klyngeledelse ser mere positivt på den betydning, som deres ledelsesmodel har for faglig ledelse end dagtilbudschefer med traditionel ledelse anskuer deres model. Faglig ledelse forstået som den ledelsesopgave, der handler om at udvikle en pædagogisk praksis, der har fokus på børns trivsel, udvikling, dannelse og læring. Det tyder på, at de forskellige ledelsesmodeller giver forskellige rammer for den faglige ledelse.

Dagtilbudschefer i kommuner, der har område- og klyngeledelse, oplever blandt andet i højere grad, at deres model understøtter det tværfaglige samarbejde i kommunen. Det gælder både samarbejdet om børn med særlige behov, hvor pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) er involveret, og det gælder for samarbejdet om børns overgange mellem dagtilbud og videre til sfo og skole.

Dagstilbudschefer med område- og klyngeledelse ser også mere positivt på deres models betydning for samarbejdet med de andre ledere på tværs af ledelseslagene. De er blandt andet oftere i dialog med deres mellemledere, dvs. område- og klyngelederne.

64 procent af dagtilbudscheferne i kommuner med område- og klyngeledelse oplever, at deres ledelsesmodel har stor positiv indflydelse på både at identificere fagligt eller ledelsesmæssigt svage institutioner og at understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis.

LÆS OGSÅ Ny dagtilbudschef i Aabenraa Kommune

Andelen blandt dagtilbudschefer med traditionel institutionsledelse, der giver samme positive feedback, er betydeligt lavere på 19 procent. tek@kl.dk 

Emneord
Dagtilbud, Ledelse

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunerne tilfredse med ledelse i dagtilbud Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger