Foto: Socialdemokratiet
Foto: Socialdemokratiet
04.05.2018 kl. 09.48

Kernevelfærdsudvalg skaber konkrete forbedringer i Lejre Kommune

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har behandlet det særlige Kernevelfærdsudvalgs anbefalinger til, hvordan kernevelfærden kan styrkes i kommunen. Anbefalingerne bygger på velbesøgte borgermøder og workshops, som udvalget inviterede til i foråret og sommeren 2017.
tekst Tom Ekeroth

­Kernevelfærdsudvalget i Lejre er et §17,4 udvalg, altså et ad hoc politisk udvalg, som er sammensat af borgere, politikere, ansatte, virksomheder og foreninger. Over 400 har deltaget og bidraget til arbejdet, som Kernevelfærdsudvalget har stået i spidsen for. Nu skal de mange input fra borgere, foreninger, virksomheder og ansatte omsættes til konkrete forbedringer i kernevelfærden, som kan ses og mærkes i kommunen.

– Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger er mere end flotte ord på fint papir. Udvalget har allerede vist, at det gør en forskel når borgere, foreninger, virksomhedsledere, kommunalt ansatte og politikere samarbejder om kernevelfærden. For eksempel har vi flyttet sagsbehandlingen derhen, hvor sprogundervisningen af flygtninge foregår. Udvalget for Teknik & Miljø har omlagt sit arbejde med lokalplaner, så borgerne nu involveres helt tidligt i planlægningsarbejdet – i en slags forhøring, inden der er skrevet så meget som et ord. Og Tilgængelighedspuljen er flyttet ud til Handicaprådet, som skal prioritere den fremover – blot for at nævne nogle få eksempler, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Kernevelfærdsudvalgets næstformand, Gert Fabrin, der ikke er politiker, men borger i Lejre Kommune, ser frem til, at de mange tiltag kommer borgerne til gode. Men det er vigtigt, at borgerinddragelsen fortsætter selvom Kernevelfærdsudvalgets arbejde, nu er afsluttet:

– De her tiltag er resultater af, at vi har inddraget borgere, virksomheder og andre relevante aktører. Det videre arbejde kræver en kommune, der har modet til at tage borgerne med på råd, når kommunen skal udvikles. Vi borgere skal være aktive, vi skal møde op, give vores mening til kende og være parate til selv at gøre en indsats. Udvalgets arbejde viser, at vi har begge dele her i Lejre Kommune, og det tegner godt for fremtiden. En kommune kan og skal ikke udvikles bag lukkede døre i byrådssalen, siger Gert Fabrin. tek@kl.dk 

LÆS OGSÅ Behov for fornyet kvalitetsdebat

Fem konkrete resultater

Udvalgets anbefalinger er resultatet af en unik inddragelsesproces, hvor kommunen og borgerne har været fælles om at nå frem til en række anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen nu har nikket til.

Blandt anbefalingerne bliver disse fem konkrete tiltag nu til virkelighed

Forsøgsordning med borgerdrevne forslag: Kan man samle 650 underskrifter, og er man 15 år eller derover, kan man få et forslag behandlet af Kommunalbestyrelsen.

Kommunen ringer op: Lejre Kommune skal forbedre og udvikle den gode borgerbetjening i samarbejde og dialog med borgerne. Ved at ringe til borgere der klager, eller som får afslag på ansøgninger m.v., vil den kommunale organisation få en bedre forståelse for, hvad der ligger bag klagen og bruge denne i den løbende kvalitetsudvikling og læring.

Din Indgang: Med projektet Din Indgang skal borgere og familier, der har komplekse forløb med opgaver i flere centre, sikres en entydig indgang til samarbejdet med de kommunalt ansatte.

Skole- og områdebestyrelserne skal have bedre rammer: Her skal det undersøges, hvilke rammer, der skal til for at skabe bedre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen, de lokale ledelser, bestyrelserne og administrationen.

Færre regler, mindre bøvl og bureaukrati: Regler, proces- og dokumentationskrav som borgere, virksomheder eller kommunalt ansatte bruger tid på, skal reduceres eller afvikles. Dette gælder også kultur, myter, vaner og uhensigtsmæssig praksis, som stiller sig i vejen for at bruge tiden rigtigt og på det vigtigste i forhold til kernevelfærden. 

 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kernevelfærdsudvalg skaber konkrete forbedringer i Lejre Kommune Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger