Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
04.05.2018 kl. 11.49

Dagplejere og pædagogmedhjælpere på skolebænken

På mandag starter 20 kommunale dagplejere og seks pædagogmedhjælpere på Pædagogisk Assistent uddannelsen. Uddannelsen er en del af Sønderborg Kommunes Helhedsplan, der skal sikre kvalitet i dagtilbud og skole. Sønderborg er den første kommune i Danmark, der tager skridtet fuldt ud og sikrer uddannelse til samtlige dagplejere og pædagogmedhjælpere.
tekst Tom Ekeroth

Forskning viser, at det har betydning for børns udvikling, at de er omgivet af uddannet personale i daginstitutionerne. Når personalet er uddannet, udfordrer de børnene mere både hvad angår færdigheder og udfordrende leg. Erfaringen er også, at de er sammen med børnene på en mere effektiv måde, fordi man i uddannelsen får nogle redskaber til at skabe en god kontakt og en vedvarende fælles opmærksomhed.

Formand for Sønderborg Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg Claus Klaris (V) siger:

– Førskolealderen er måske den vigtigste læringsperiode i et menneskes udvikling. De oplevelser og erfaringer, vi får med os fra de første få år af vores liv, skaber fundamentet for, hvordan vi resten af livet tackler udfordringer og eventuel modgang. Det, vi investerer i én dagplejer, investerer vi samtidig i fremtiden for de mange, mange børn han eller hun kommer til at præge i løbet af sit arbejdsliv. Uddannelsen er på den måde både en social og økonomisk bæredygtig investering.

Næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling (S) siger:

LÆS OGSÅ Formand for børne- og kulturcheferne: Nej til minimumsnormeringer, ja til uddannelse

– Uddannelsen af personalet i dagtilbud er en del af vores omfattende Helhedsplan, som skal løfte kvaliteten i kommunens dagtilbud og skole. I planen spiller vi på mange forskellige tangenter, og det er sammenhængen mellem de forskellige toner, der skaber melodien og gør den store forskel. Uddannelse af personale bidrager for eksempel til en af de andre anbefalinger i planen: at pædagogen skal tilbage til børnene. Forskning viser nemlig, at uddannet personale tilegner sig færdigheder, så de i en travl hverdag formår at skabe rum til nærværende samvær med børnene. Jeg er derfor ganske stolt af, at vi er den første kommune der går i gang med at uddanne personalet i vores dagtilbud.

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, der varer 42 uger. Som studerende får man indblik i pædagogiske teorier og arbejder med at sætte teorierne i spil i forhold til den pædagogiske praksis og hverdagens læringsmiljøer. Ved uddannelsens begyndelse kan den studerende vælge at tilrettelægge sin uddannelse med talentspor. Det betyder at en række af fagene gennemføres på ekspertniveau.

Uddannelsen til Pædagogisk Assistent forgår normalt på UC Syd i Aabenraa, men der oprettes særlige hold i Sønderborg for kommunens personale. tek@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Dagplejere og pædagogmedhjælpere på skolebænken Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger