Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune Bo Rasmussen (t.v.) ser det som en kæmpe fordel, at man kan lave sparring med Novozymes, og virksomhedens direktør for bæredygtighed Claus Stig Pedersen. Foto: Jakob Carlsen
Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune Bo Rasmussen (t.v.) ser det som en kæmpe fordel, at man kan lave sparring med Novozymes, og virksomhedens direktør for bæredygtighed Claus Stig Pedersen. Foto: Jakob Carlsen
12.06.2018 kl. 14.13

Kommuner vilde med verdensmål på papiret, men der mangler handling

FN's verdensmål, der handler om bæredygtig udvikling, er blevet en vigtig vejviser for danske kommuners arbejde med kommunikation, partnerskaber og innovation. 75 procent af de kommunale ledere finder dem vigtige. Men kun få kommuner har omsat det til konkrete planer. Det viser rapport fra Deloitte.

Tre ud af fire kommuner betragter FN's verdensmål som vigtige for deres kommune. Men kun få af dem har sat konkret handling bag ordene i form af handleplaner.

Overordnet set har Danmark og vores nordiske naboer høje ambitioner, når det gælder om at opnå FN's verdensmål i 2030. De såkaldte Sustainable Development Goals (SDG’erne) bliver i stigende grad en vejviser for mange kommuner. 

75 procent af lederne i de danske kommuner betragter således verdensmålene som vigtige for deres kommune, ifølge Deloittes rapport "Fra globale mål til lokal udvikling, 2018". Rapporten er baseret på interview med 180 ledere i kommuner i Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Strategisk satsning

Men selvom tre ud af fire kommuner sætter fokus på verdensmålene, begrænser det sig til et referencepunkt i kommunernes eksisterende initiativer og kommunikation. Ganske få bruger verdensmålene som katalysator for nye ambitioner, initiativer og partnerskaber. 

– På baggrund af rapporten kan vi se, at danske kommuner begynder at arbejde med SDG’erne langt mere strategisk end tidligere. Det er tydeligt, at visionære kommunaldirektører og politikere i stigende grad ønsker at drive denne agenda i lokalområderne, siger Bahare Haghshenas, senior manager i Deloitte. 

Hun rådgiver offentlige og private virksomheder om SDG’erne. 

Sprængbræt til innovation og nye partnerskaber 

Danmark har som medlem af FN forpligtet sig til at sikre implementering af verdensmålene og fremlagde sin handlingsplan i foråret 2017, der opfordrer alle aktører i Danmark til at engagere sig og bidrage til opnåelse af verdensmålene. Kommunerne skal i den henseende være primus motor i implementeringen af SDG’erne.

Rapporten viser da også, at der fra 2017 til 2018 har været en væsentlig stigning i kendskabet til og opfattelsen af, hvor vigtige verdensmålene er, da 80 procent af de mellemstore og store danske kommuner i dag har et højt kendskab til verdensmålene i modsætning til 50 procent i 2017.

Men kun en ud af tre kommuner har en handlingsplan for, hvordan de vil implementere målene, hvilket dog er fremskridt i forholde til 2017, hvor det kun var en ud af 10.

– Det er positivt, at kendskabet til verdensmålene er øget markant, siger Bahare Haghshenas. 

– Men vi skal blive bedre til at omsætte visionerne til handling ved dels at inkorporerer verdensmålene i kommunernes strategi- og innovationsplaner, dels igangsætte nye samarbejder med det private erhvervsliv, NGO’er og ildsjæle inden for de forskellige områder.

Verdensmål i Haderslev

I et nordisk perspektiv er der mange ligheder i rapporten, men landene prioriterer forskellige mål. Finland, Sverige og Norge har alle uddannelse i top tre blandt prioriterede SDG mål. I Danmark ligger klimaindsats, bæredygtig energi og bæredygtig byer og lokalsamfund som de højst prioriterede indsatsområder.

Haderslev Kommune er en af de kommuner, der vil sætte stigende fokus på verdensmålene fremadrettet:

– FN’s verdensmål kan provokere os til at se på, hvor der fremadrettet bliver behov for forandringer og andre typer løsninger end i dag, for eksempel på sundhedsområdet, siger Willy Feddersen, kommunaldirektør i Haderslev Kommune.

Thomas Boe, kommunaldirektør i Kolding Kommune mener, at verdensmålene først og fremmest skal inddrages i den overordnede vision:

– I Kolding Kommune vil FN's verdensmål blive en af de hjørnesten, der tegner visionen, og alle nye politikområder vil inddrage SDG’erne. I det kommunale arbejde favner SDG’erne i virkeligheden alle vores indsatsområder – lige fra cirkulær økonomi og klima til social- og sundhedsområdet, byfornyelse og uddannelse.

Læs også: Gladsaxe tænker globalt

Fra globale mål til lokal udvikling, 2018

Resultater fra rapporten

 • tre ud af fire kommuner betragter verdensmålene som vigtige for deres kommune – men kun få har udarbejdet planer for implementering af verdensmålene 
 • I 2018 vurderer mere end 80 procent af de danske mellemstore og store kommuner, at de har højt kendskab til verdensmålene. I 2017 var det 50 procent.
 • 56 procent af nordiske ledere de angiver et højt kendskab til verdensmålene
 • 61 procent oplever verdensmålene som et springbræt til nye partnerskaber
 • Tre ud af fem nordiske kommuner betragter verdensmålene som en vigtig døråbner for vækst og offentlig innovation.

Gode verdensmål råd 

Deloittes rapport peger på, at kommunerne kan arbejde med implementering af verdensmålene på tre niveauer:

 1. Kommunikere om eksisterende tiltag for at oplyse og skabe engagement
 2. Opfordre til at indarbejde bæredygtighed i udbuds-, indkøbs- eller investeringspolitikker eller at støtte lokale virksomheder i bæredygtige løsninger
 3. Finde nye løsninger på eksisterende samfunds- eller miljømæssige udfordringer ved at mobilisere nye typer partnerskaber og ressourcer.

Om rapporten

"Fra globale mål til lokal udvikling, 2018" er Deloittes anden rapport om kommunernes implementering af verdensmålene. Rapporten, som er offentliggjort i juni 2018, dækker kommuner i Danmark, Norge, Sverige og Finland og er baseret på interviews med kommunaldirektører eller kommunale ledere med særlig indsigt i verdensmålene. Alle interview er afholdt i foråret 2018. 

Den fulde rapport kan downloades her

Verdensmål for bæredygtig udvikling

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskab for handling

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommuner vilde med verdensmål på papiret, men der mangler handling Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger