Med placeringen for foden af Kulturhuset er det oplagt at sammenkæde idrætsaktiviteterne omkring søbadet med nye muligheder for udendørs kulturaktiviteter. Illustration: Skanderborg Kommune
Med placeringen for foden af Kulturhuset er det oplagt at sammenkæde idrætsaktiviteterne omkring søbadet med nye muligheder for udendørs kulturaktiviteter. Illustration: Skanderborg Kommune
11.06.2018 kl. 10.35

Kulturakse binder by og sø sammen

Skanderborg vender ryggen til søen, men nu skal et flerfunktionelt Søtorv binde bymidten sammen med Kulturhuset, Byparken og Skanderborg Sø i en stærk kulturakse.

Skanderborg har et meget populært og velfungerende kulturhus. Efter 20 års stigende succes viser kulturhusets tælleapparat 350.000 besøgende årligt og er oppe på 200 arrangementer.

Beliggenheden lige ud til Skanderborg Sø midt i byen er en del af oplevelsen, men det smitter ikke tilstrækkeligt af på det ydre aktivitetsniveau. Tværtimod bruges Byparken kun sporadisk til aktiviteter og ligger for det meste ubrugt hen. Dette byrum har et uudnyttet potentiale, som nu kommer i spil.

Med støtte på fem millioner kroner fra Realdania skal et flerfunktionelt Søtorv generere mere liv og aktivitet i Skanderborg midtby. Målet er at binde Kulturhuset sammen med Byparken og Skanderborg Sø i en markant kulturakse.

Det glæder Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S) sig til.

LÆS OGSÅ Væk med slagteri – ind med havnebad og turisme

– Skanderborg skal være endnu bedre til at koble by og natur. Vi skal udnytte Kulturhusets succes med en variation af nye outdoor-aktiviteter på Skanderborg Sø. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu er et skridt videre med at realisere et spændende Søtorv. Efter flere års tilløb er der håb om at få et rigtigt spændende og alsidigt område omkring Byparken. Kulturhuset og Søbadet kan supplere hinanden og skabe en endnu mere levende midtby for mennesker, der vil bruge naturen.

Vender ryggen til

I dag vender det meste af byen så at sige ryggen til Skanderborg Sø. En overvægt af private lodsejere med smalle jordlodder ned mod søen indebærer, at Byparken er et af de få steder i byen, hvor det er oplagt at skabe funktionel og visuel forbindelse mellem by og sø/natur.

Der er stor terrænforskel mellem gadeniveau og søniveau, hvorfor ønsket om fuld tilgængelighed for alle er en væsentlig del af udfordringen. Hensigten er et koble bevægelse i naturen og kulturlivet sammen på en ny måde.

Programchef Per Schulze fra Realdania forventer, at Søtorvet giver borgerne i Skanderborg en helt ny ramme for fællesskaber midt i byen.

– I Realdania er vi meget glade for at bidrage til, at det bliver et projekt med stærk fokus på ligeværdighed og tilgængelighed for alle på tværs af funktionsevne og alder. Jeg ser meget frem til at følge projektets udvikling – ikke mindst som eksempel på, at tilgængelighed for alle ikke nødvendigvis betyder særlige løsninger for særlige grupper. Ambitionen er nemlig at skabe et sammenhængende byrum, alle kan opholde sig i på lige vilkår, siger han.

Bade hele året

Søbadet får tre svømmebassiner med forskellig dybde og giver adgang til en større svømmebane ude i selve søen. Fra en opholdstribune bliver der udspring fra tre og fem meter vipper. Der kommer sauna og faciliteter for vinterbadere samt et mødelokale tæt på søen. Badet vil også understøtte idrætsgrene som for eksempel Stand Up Padling, kajakpolo og triatlon.

Projektet gennemføres etapevis. Først for står en udvidelse af Kulturhusets sidescene og kunstnergarderobe. Afhængig af restfinansiering og Byrådets beslutninger i efteråret 2018, er der chance for, at man kan springe i Skanderborg Sø i sommeren 2019.  

Om Søtorvet

Areal til Skanderborg Søtorv: 2.800 m2

Rådgivere: Møller & Grønborg, GPP Arkitekter, ONV Arkitekter og NIRAS

Bygherre: Skanderborg Kommune

Bevilling fra Lokale og Anlægsfonden: 7,5 mio. kr.

Bevilling fra Realdania: 5 mio. kr.

Samlet anlægssum: 30 mio. kr.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kulturakse binder by og sø sammen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger