Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
06.06.2018 kl. 08.56

Endnu mere effektiv indsats mod social dumping

Med en mere fokuseret kontrolindsats på blandt andet kommunens byggepladser finder Københavns Kommune nu flere tilfælde af social dumping i sine stikprøvekontroller end tidligere.
tekst Tom Ekeroth

I årets første kvartal har Københavns Kommune gennemført over 50 stikprøvekontroller på kommunale byggepladser, kantiner og køkkener. Og i 43 procent af kontrollerne er der blevet afdækket alt fra manglende udbetaling af feriepenge til lønninger, der ligger langt under overenskomstniveauet. Til sammenligning blev der i fjerde kvartal 2017 afdækket unfair løn- og arbejdsforhold i 5,5 procent af stikprøvekontrollerne. 

Stigningen skyldes, at Københavns Kommune har omlagt kontrolindsatsen, så den er blevet mere risikobaseret, med større brug af uanmeldte besøg og derfor mere effektiv. Og så er der indført mæglingsmøder, hvor kommunen søger at få leverandøren til at rette op på forholdene.

– Vi vil ikke acceptere social dumping hverken på vores byggepladser, i vores kantiner eller andre steder, hvor der udføres arbejde for Københavns Kommune. De fleste leverandører har heldigvis ordentlige forhold, men med vores nye indsats går vi mere målrettet til værks og finder hurtigere de brodne kar, siger overborgmester Frank Jensen (S).

I 2017-2018 har kommunen blandt andet afdækket og mæglet i en sag, hvor fire medarbejdere hos en underleverandør er blevet underbetalt med mellem godt 20.000 og 80.000 kroner, som nu er blevet udbetalt. I en anden sag er en medarbejder blevet underbetalt med godt 18.000 kroner, som efter mægling også er blevet udbetalt.

LÆS OGSÅ København opruster mod social dumping

Fra årsskiftet oprettede kommunen et nyt, internt indsatsteam mod social dumping, der skal være mere til stede på blandt andet byggepladserne, styrke dialogen med kommunens leverandører og primært lave stikkontroller der, hvor der vurderes at være en reel risiko. Risikovurderingen kan eksempelvis ske på baggrund af et tip eller screeningsbesøg på arbejdspladsen med uformelle drøftelser med ledelse og medarbejdere. Det betyder også, at kommunen i mindre grad skal forstyrre de virksomheder, der har orden i sagerne.

I første kvartal er stikprøvekontrollerne primært blevet udført blandt leverandører på kommunens byggepladser, i køkkener og kantiner. I indeværende kvartal rykker indsatsteamet ud blandt leverandører i rengøringsbranchen. tek@kl.dk 

Fakta

Københavns Kommune har siden 2011 stillet krav om, at kommunens leverandører og deres underleverandører skal tilbyde deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, det vil sige på niveau med den mest repræsentative landsdækkende overenskomst. Kravene stilles i form af en såkaldt "arbejdsklausul", som er et tillæg til kontrakter med leverandører, der leverer bygge-, anlægs- op tjenesteydelser.

 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Endnu mere effektiv indsats mod social dumping Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger