Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
29.01.2018 kl. 10.04

Kold skulder til det kommunale redningsberedskab

Mens der var milliarder af kroner til flere værnepligtige, en ny 4.000 mand stor brigade og styrket cybersikkerhed i det nye forsvarsforlig, var der ingen økonomisk hjælp til de pressede kommunale redningsberedskaber.
tekst Rudi Holm

Ikke en krone er der til de kommunale beredskaber i det nye seksårige forsvarsforlig, som regeringspartierne, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale søndag blev enige om. Forliget tilfører forsvaret 12,8 milliarder kroner frem til 2023 – en forøgelse af forsvarsbudgettet på 20 procent.

I kommunerne modtages forliget med stor skuffelse.

– I KL er vi ærgerlige over, at forligspartierne ikke har afsat penge til de kommunale beredskaber i forsvarsforliget. Vi savner blik for, hvor stor en rolle de kommunale beredskaber spiller i den nationale sikkerhed. At henvise kommunerne til de årlige økonomiforhandlinger svarer til at lægge aftalen om et substantielt løft til forsvaret ind i de årlige finanslovsforhandlinger, siger Jørn Pedersen (V), formand for KL's teknik- og miljøudvalg.

Det statslige beredskab tilføres til gengæld 156 millioner kroner i det nye forlig. Blandt andet øges den operative kapacitet med 125 ekstra værnepligtige pr. år.

LÆS OGSÅ Beredskabsdirektør fratræder

Jørn Pedersen ser frem til, at midlerne til indkøb af materiel i det statslige beredskab skal koordineres med de kommunale beredskaber, og samtidig glæder han sig over, at der igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af det kommunale beredskab – herunder skal det analyseres om værnepligtige fremover også kan støtte de kommunale beredskaber.

– KL har over for både regering og forsvarsordførere argumenteret stærkt for, at der er brug for at tilføre flere midler til de kommunale beredskaber. Det har der desværre ikke været lydhørhed overfor, men vi kvitterer for, at der er lyttet til vores forslag om at lade værnepligtige indgå som støtte i de kommunale beredskaber, siger Jørn Pedersen.

I Beredskabsstyrelsen mener direktør Henning Thiesen, at styrelsen med forliget vil være bedre rustet til at assistere det kommunale redningsberedskab, politiet og andre myndigheder ved større hændelser og katastrofer.

– Igennem de senere år har vi været vidne til flere storme og stormfloder og andre voldsomme vejrhændelser, der har trukket store veksler på redningsberedskabet. Derfor giver det ud fra et beredskabsfagligt perspektiv mening at styrke Beredskabsstyrelsens kapacitet til at bistå det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved langvarige eller komplekse indsatser, siger Henning Thiesen.

LÆS OGSÅ Vejle henter ny beredskabschef hos Falck

I det nye forsvarsforlig afsættes der 1,4 milliarder kroner til cybersikkerhed, og det glæder Jørn Pedersen.

– Det vil formentlig også styrke forsyningssikkerheden i Danmark og dermed muligheden for at beskytte nationen, også når det gælder forsyning af vand, el og varme, pointerer Jørn Pedersen. ruh@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kold skulder til det kommunale redningsberedskab Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger