Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
25.01.2018 kl. 10.27

Statsrevisorerne kritiserer kommuner

Institutionen finder det utilfredsstillende, at der er et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, hvor de modtager refusion fra staten. Kommunerne har således i flere tilfælde hjemtaget refusion uden at være berettigede til det.
tekst Tom Ekeroth

Der er kritik til kommunerne for fejl og langsommelighed fra Statsrevisorerne i den nyeste beretning. Og til Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, som fører tilsyn med kommunernes administration af områder, hvor kommunerne kan anmode staten om refusion for deres udgifter. 

Statsrevisorerne har undersøgt de tre ministeriers tilsyn med, om kommunerne afholder udgifter og administrerer korrekt på områder, hvor kommunerne direkte anmoder ministerierne om refusion. 

På finansloven for 2017 var der afsat 16,5 milliarder kroner til refusion til kommunerne via det klassiske refusionssystem, hvilket udgør 56 procent af ministeriernes samlede refusion til kommunerne. 

Statsrevisorerne bemærker blandt andet: 

Rigsrevisionens stikprøve viser, at der er fejl i 28 procent af sagerne på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, idet sagerne ikke lever op til én eller flere af betingelserne for, at kommunerne kan modtage refusion for udgiften.

Det bemærkes desuden, at ministerierne først får beretningerne fra de kommunale revisorer op mod et år efter, at personsagerne er revideret, og så sent, at ministerierne godkender deres regnskaber på et ikke-revideret grundlag

LÆS OGSÅ København vil skynde sig at betale regninger

Fem ud af syv kommuner havde fejl i konteringen af ydelser på Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.

Statsrevisorerne mener, at ministeriernes regnskabsbekendtgørelse bør forbedres, så den i højere grad stiller krav til de konklusioner, som revisor skal afgive, og giver ministerierne et bedre grundlag for at agere

Der er også kritik af, at Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet siden 2011 kun har taget initiativ til tre temarevisioner, som kan medvirke til at belyse områder, hvor der i tilsynet er identificeret problemer, og at ministerierne kun i begrænset omfang benytter resultaterne fra praksisundersøgelserne i tilsynet med kommunernes administration af områder med refusion. tek@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Statsrevisorerne kritiserer kommuner Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger