12.01.2018 kl. 08.39

Færre regler og mere ledelse

Ledelseskommissionens anbefalinger til april vil til en vis grad sætte politikerne under pres.
tekst Rudi Holm

Først til april, når de offentlige overenskomstforhandlinger er overstået, vil Ledelseskommissionen offentliggøre sine anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige, men på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg i dag gav kommissionens formand, Allan Søgaard Larsen, et kig ind i maskinrummet og løftede samtidig også sløret for syv pointer til lederne i det offentlige.

Et af de helt centrale budskaber til april vil være, at der skal skabes mere rum til lederne i det offentlige.

– Der skal fokus på færre regler, mindre styring, mindre detaljeret kontrol og mere ledelse, siger Allan Søgaard Larsen.

Han understregede, at politikerne vil komme under et vist pres, når utilfredshed med opgaveløsninger ikke nødvendigvis kan løses med flere regler.

– Det bliver ikke let. For hvis der er et botilbud, der ikke fungerer, er det fristende som politiker at sige, at så må vi lave nogle regler om. Men vores opfordring til politikerne for at understøtte resultaterne og muligheden for at udøve ledelse i den offentlige sektor vil være: Vil I ikke godt prøve med ledelse?

Noget af det, der især vil blive fokuseret på på kommunalt niveau, bliver at få udfyldt det gab, der tilsyneladende er mellem topledelserne i kommunerne og lederne på institutionsniveau.

– Når vi spørger rundt omkring, viser det sig, at mere end 65 procent af en kommunaldirektørs tid går på at lede opad. Det kan nok ikke være meget anderledes. Det ligger i den struktur, vi har. Og det er også sådan, at hvis vi kigger på niveauet lige under, er der også rigtigt meget tid, der går på at lede opad. Når man så spørger daginstitutionsledere og andre på det niveau, hvordan har I det med det, så svarer de, at de føler sig alene hjemme. Det betyder, at skal resultater på skoler og daginstitutioner forbedres, skal der mere fokus på det oppefra. Det er virkelig et centralt punkt, siger Allan Søgaard Larsen.

Et af medlemmerne af Ledelseskommissionen, Lasse Jacobsen, der til daglig er kommunaldirektør i Viborg Kommune, erkender, at der er en udfordring med gabet i ledelsessystemet i kommunerne.

– Jeg har ikke svaret på, hvad vi kan gøre ved det. Jeg tror, vi skal finde ud af det i de enkelte kommuner. Men der er nok ingen tvivl om, at vi er nødt til at se på, om vi er i stand til at frigøre ressourcer i topledelserne, så de i stedet for at lede op ad leder nedad og forsøger at skabe sammenhæng. For lederne på alle niveauer bliver nødt til at arbejde med at få mere fokus på driften og dermed på den værdi, vi skaber for borgerne, pointerer Lasse Jacobsen.

Ifølge Allan Søgaard Larsen oplever lederne på institutionsniveau generelt, at deres ledelsesrum er blevet indskrænket på grund af et krydspres fra mange forskellige interessenter og en øget uforudsigelighed.

– Der er rigtigt mange interessenter, der gerne vil ind i ledelsesrummet på det niveau. Der kan opstå Facebookgrupper, hvis der er interne problemer i indskolingen. Det kan give et pres. Der kan også være en politiker, der kommer ind og har nogle meninger om, hvad der foregår i en klasse. Det her er eksempler, som vi er stødt på under vores tur rundt i kommunerne. Der er MED-systemer, der er partssystemet, der er lokale tillidsrepræsentanter, der er naturligvis indflydelsen fra forvaltningen. Alt dette påvirker ledelsesrummet på dette niveau, siger Allan Søgaard Larsen.

Ledelseskommissionens formand roste i øvrigt kommunernes ledere for deres evne til at styre økonomien.

– På alle niveauer er der en utroligt stor økonomisk ansvarlighed. En af børne- og ungedirektørerne sagde til mig: Hvis vi bare havde styr på budgetterne og havde ro på bagsmækken, så var alt ok. Min oplevelse er, at der er styr på budgetterne, men det er bare ikke nok til at bringe os videre i forhold til at forbedre vilkårene for borgerne. Og det allervigtigste for offentlig ledelse er, at der skal komme noget ud af det for borgerne, fastslår Allan Søgaard Larsen. ruh@kl.dk 

Ledelseskommissionens syv pointer:

  • Du skal sætte borgeren i centrum.
  • Du skal være tydelig som leder.
  • Du skal lade ledelse fylde mere og styring mindre.
  • Du skal styrke dine medarbejdere.
  • Du skal bringe fagligheden videre.
  • Du skal forbedre driften.
  • Du skal altid arbejde med din ledelsesudvikling.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Færre regler og mere ledelse Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger