Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
02.01.2018 kl. 10.43

Hver femte føler sig urimeligt behandlet

Hver femte borger, der søger om social støtte fra deres kommune, føler sig urimeligt behandlet. Det viser ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder.
tekst Tom Ekeroth

Borgere, der har brug for hjælpemidler, aktivitetstilbud eller anden social støtte fra kommunen, oplever, at det er svært at kommunikere med sagsbehandleren. Det er et tegn på, at retssikkerheden ikke fungerer optimalt i kommunerne, vurderer Institut for Menneskerettigheder.

– Det er i høj grad i kommunerne, at borgerne møder myndighederne, og det er ofte her, den menneskeretlige beskyttelse gennemføres i praksis. Derfor er det problematisk, at så mange borgere oplever det som vanskeligt at søge om støtte i deres kommune, siger seniorforsker Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder.

Hun står bag en ny undersøgelse af retssikkerheden i de danske kommuner. Som led i undersøgelsen har instituttet spurgte mere end 1.100 danskere om deres møde med kommunen. Alle de adspurgte har haft en social sag ved kommunen, og størstedelen har modtaget en ydelse eller anden hjælp af kommunen inden for det seneste år.

Omkring hver femte svarer, at de i mindre grad eller overhovedet ikke har oplevet, at de er blevet rimeligt behandlet. Det samme antal mener, at kommunens kommunikation ikke har været venlig og hensynsfuld.

LÆS OGSÅ Vi passer godt på de mest pressede sagsbehandlere
FOR ABONNENTER

– Flertallet har heldigvis en god oplevelse med kommunen, men det er et problem for kommunerne, når et så stort mindretal af borgere, der får sociale ydelser eller anden hjælp fra det offentlige, melder om dårlige eller mindre gode oplevelser fra deres møde med kommunen. Det vidner om, at retssikkerheden er under pres i de danske kommuner, siger Anette Faye Jacobsen.

Især borgere med handicap eller med en anden etnisk baggrund end dansk oplever vanskeligheder i kommunikationen med kommunen.

– Kommunerne må hverken direkte eller indirekte diskriminere særlige grupper i samfundet. Det er vigtigt for et retssamfund som det danske, at der ikke er store grupper af borgere, der oplever sig uretfærdigt eller urimeligt behandlet af myndighederne. Det er også afgørende for at opretholde den tillid, myndighederne generelt nyder i Danmark, siger Anette Faye Jacobsen.

Godt en tredjedel af de danske kommuner har en borgerrådgiver-funktion. Borgerrådgiverne har blandt andet som opgave at holde øje med, at kommunerne følger reglerne for sagsbehandling. Instituttet har spurgt kommunernes borgerrådgivere, hvilke udfordringer for borgernes retssikkerhed de støder på i deres arbejde.

LÆS OGSÅ Lolland frifundet i principiel sag om støtte til elitesvømmer

To ud af tre borgerrådgivere mener, at der er udfordringer på en række områder, som er centrale for retssikkerheden. Det gælder først og fremmest manglende eller for ringe sagsoplysning, partshøring og begrundelse af afgørelser. tek@kl.dk 

Om undersøgelsen

Institut for Menneskerettigheder har spurgt 1.138 danskere, der har søgt om social støtte fra deres kommune.

  • Omkring en femtedel svarer, at de i mindre grad eller overhovedet ikke har oplevet, at de er blevet rimeligt behandlet.
  • Omkring en femtedel mener, at kommunens kommunikation ikke har været venlig og hensynsfuld.
  • Op imod en fjerdedel af de borgere, der selv har startet deres sag, synes, det var svært eller meget svært at ansøge kommunen om hjælp.
  • Cirka en femtedel har haft større eller mindre vanskeligheder med at forstå kommunens kommunikation.
  • En tredjedel af borgerne mener ikke, at kommunen har sat sig ind i alle vigtige forhold i deres sag.
  • Knap 40 procent mener ikke, at de har haft gode muligheder for at fortælle deres syn på sagen. Godt en femtedel mener slet ikke, de har haft mulighed for at blive hørt i deres egen sag.
  • Flere end 40 procent ønsker, at sagsbehandleren havde talt sagen bedre igennem med dem og havde lyttet mere til dem.
Emneord
Sagsbehandling

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hver femte føler sig urimeligt behandlet Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger