Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
26.02.2018 kl. 10.40

Inddragelse styrker barnets stemme

I fire år har projektet "Bedre Børneinddragelse" kørt i Tårnby, Faxe og Roskilde Kommuner i samarbejde med Børns Vilkår og Trygfonden. Projektet har givet et løft til børneinddragelsen på det specialiserede børne- og ungeområde, men mangel på tid og skift i socialrådgivere skaber fortsat en barriere for at inddrage børnene endnu bedre.

Flere undersøgelser og evalueringer viser, at børn og unge i sociale sager ofte ikke bliver hørt og inddraget i tilstrækkelig grad, når det gælder børnesamtaler og handleplaner.

Derfor har Børns Vilkår og Trygfonden gennem fire år afprøvet forskellige indsatser i tre kommuner, Tårnby, Faxe og Roskilde, der skal styrke børns inddragelse i sociale sager.

VIVE har fulgt projektet og sagsbehandlerne, og har netop udgivet en uafhængig rapport. Efter projektet er børneinddragelsen blevet en vigtigere prioritet i sagsbehandlingen end tidligere, fortæller sagsbehandlerne.

– Resultaterne lover godt for fremtidige samarbejder med kommunerne om bedre børneinddragelse, der er en hjørnesten i indsatsen over for udsatte børn. Gennem inddragelse styrkes barnets stemme, og vi får unik viden, der kan bryde tavsheden om vold og overgreb. Alt sammen nødvendigt, hvis vi vil lykkes med at skabe et bedre liv for de mange tusind børn, der har en sag i det sociale system, siger vicedirektør i Børns Vilkår, Helle Tilburg Johnsen i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ Børn af misbrugere får mere hjælp

Video og faglig refleksion

Som en del af projektet er sagsbehandlerne blevet videofilmet under børnesamtaler, hvorefter de har fået individuel sparring. Derudover har der været forskellige temadage, som har omhandlet blandt andet børneinddragelse, magt og myndighed eller handleplansarbejdet. De deltagende kommuner har holdt fælles faglig refleksion, hvor de har drøftet børneinddragelsen i konkrete sager.

Også lederne i de tre projektkommuner har indgået i et ledernetværk med en ledelsessupervisor, hvor de har modtaget sparring på de problemstillinger, der er knyttet til børneinddragelse.

VIVE-evalueringen viser, at sagsbehandlerne har fået en mere fælles opfattelse af, hvad god børnedragelse reelt er og en større viden om, hvordan de kan skabe den. Efter projektet svarer 92 procent af sagsbehandlerne, at udsagnet ”jeg ved, hvordan jeg kan sikre god børneinddragelse i mine sager” passer godt eller meget godt. Før projektets start var det kun 62 procent.

I Faxe Kommune er de meget glade for at have været en del af projektet og vil klart fortsætte med metoderne efter projektets afslutning.

LÆS OGSÅ Vordingborg taber retssag

– Det talte ind i den forandring, vi i forvejen havde startet op omkring at styrke børnenes stemme. Hos os er det især samtaleteknikerne, der har rykket vores praksis. På den måde har Børns Vilkår været med til at styrke vores faglighed – og på den måde også været med til at sikre barnets tarv, siger Kasper Sonne, centerchef i Faxe, i en pressemeddelelse.

Stadig for mange skift

Selvom projektet har givet øget viden og bedre, konkrete metoder til børneinddragelse, så er der stadig tidsmæssige begrænsninger i forhold til for eksempel hyppigere kontakt med børnene, flere børnesamtaler og når handleplanerne bliver lavet. Derudover er der udfordringer i forhold til den store udskiftning af sagsbehandlere i kommunerne, både i forhold til at oplære de nye medarbejdere, men også når det gælder en stabil og vedholdende relation til børnene, viser VIVEs evaluering.

 – Evalueringen bekræfter det, vi allerede ser mange steder i landet: At manglende tid og hyppige sagsbehandlerskift er væsentlige barrierer for god børneinddragelse samt at politisk og ledelsesmæssig prioritering er nødvendig. Vi skylder børnene at styrke området generelt, siger Helle Tilburg Johnsen. 

I morgen mødes mere end 100 sagsbehandlere, ledere og fagfolk på det kommunale område hos Børns Vilkår for at finde frem til, hvordan man når i mål med at sikre bedre børneinddragelse i praksis. amgo@kl.dk 

LÆS OGSÅ Minister bekymret over mange fejl i socialsager

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Inddragelse styrker barnets stemme Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger