Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
20.12.2018 kl. 15.00

20 kommuner har erfaring med tvangsadoption

Der er stigende interesse i kommunerne for at gøre brug af tvangsadoptioner, og statslige informationskurser er med til at åbne sagsbehandlernes øjne for, at tvangsadoptioner kan være en løsning.
tekst Sidsel Boye

Lempelse af loven om tvangsadoption har tilsyneladende endnu ikke haft den store gennemslagskraft i kommunerne. Lempelsen blev indført i 2015, og siden har kun 20 ud af de 98 kommuner taget skridtet og indstillet en om sag tvangsadoption til børn- og ungeudvalget. Samlet har de 20 kommuner indstillet i alt 35 børn til tvangsadoption. Deraf er de 23 blevet gennemført.

Tallene fremgår af en ny rundspørge fra Ankestyrelsen, som blandt andet har set på kommunernes kendskab til reglerne og på, hvordan de bruger dem, og om der er tilstrækkelig råd og vejledning på området.

Tilbagemeldingen fra de 86 kommuner viser, at der i perioden er 49 kommuner, som har overvejet at indstille i alt godt 103 sager om tvangsadoption til børn- og ungeudvalget. Når de 103 børn ikke er blevet til en egentlig sag, skyldes det ifølge kommunerne blandt andet, at barnets plejefamilie ikke har haft mulighed for eller ønsket at adoptere. Nogle kommuner angiver også, at det i sig selv er en barriere, at sagsbehandlingen i tvangsadoptioner er vanskelig.

Ressourcekrævende

Undersøgelsen viser, at der er 25 kommuner, som slet ikke har haft tvangsadoptioner oppe på dagsordenen i de seneste tre år. Det skyldes overvejende, at de ikke har set behovet, og enkelte kommuner nævner desuden, at de vurderer, at det er alt for kompliceret og ressourcekrævende at gennemføre tvangsadoptioner.

LÆS OGSÅ Firedobling af antallet af underretninger om overgreb tolkes positivt

Ankestyrelsen har i forbindelsen med rundspørgen også talt med VISO, den nationale videns og specialrådgivning, som stiller gratis vejledning til rådighed for kommunerne om tvangsadoptioner, og ifølge VISO er der målt på henvendelser en stigende interesse i kommunerne. Det kan blandt andet aflæses, når VISO holder temadage.

– Til temadagene kan der godt være kommuner, som bare synes, at det er et spændende område, og som måske ikke har haft nogen sager. Men når vi går derfra på dag tre, så har der været nævnt de første ti børn, lyder det i en kommentar fra VISO.

Ankestyrelsen og Statsforvaltningen oplever gså et stigende antal indstillinger, og sammenholdt med stigende efterspørgsel på viden vurderer de to instanser, at kommunerne har øget kendskabet til reglerne og er på vej til at blive klædt bedre på til at agere på området.

Ifølge kommunerne selv, er kendskabet til reglerne ret udbredt blandt medarbejderne, men kun hver anden kommune angiver, at medarbejderne er godt klædt på til direkte at anvende reglerne.

LÆS OGSÅ Flere fattige i opgangstid

Siden 2015 har én kommune indstillet i alt fem sager, tre kommuner har hver rejst tre sager og fem kommuner to sager.

I stort set alle tilfælde indbringer de biologiske forældre sagen for retten. sib@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: 20 kommuner har erfaring med tvangsadoption Felter med * skal udfyldes
 
Af: Jenny Stockfleth Simelev
Stockfleth Art
Den 27.12.2018 kl. 11:07

Der er gået menneskehandlen i de kære børn og det skulle forbydes tak.

svar på: 20 kommuner har erfaring med tvangsadoption

Nu må det være nok at bruger børn som menneskehandlen i tvangsadopteret og kommunerne skulle skarmmef sig.

Tænk kan de være sig selv bekendt.

Husk de kære børnes biologiske familier og deres forældre, hvor meget ar de giver i sjælden.

Med venlig hilsen

Jenny Stockfleth Simelev

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger