Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
05.12.2018 kl. 09.19

Kammeradvokaten: Ulovligt at opkræve brugerbetaling på akutpladser

Det er i strid med sundhedsloven, når kommunerne opkræver betaling for kost og tøjvask fra borgere, der er blevet henvist til en kommunal akutplads. Det slår Kammeradvokaten fast.

Flere kommuner landet over har opkrævet betaling for kost og vask af tøj og linned fra borgere, der er indlagt på en kommunal akutplads. Men det er i modstrid med lovens ordlyd. Det vurderer Kammeradvokaten i et notat til Folketingets sundhedsudvalg.

– Det klare udgangspunkt må efter vores vurdering være, at ydelser, som leveres af kommunerne til borgere i kraft af deres ophold på en kommunal akutplads, skal leveres vederlagsfrit, skriver Kammeradvokaten i notatet.

Tvivlen har hidtil gået på, om begrebet hjemmesygepleje, som kommunerne ikke må opkræve brugerbetaling for, også inkluderer mad, rengøring og tøjvask.

Akutplads

En kommunal akutplads er et tilbud til borgere, der har brug for at være under observaton eller behandling, men som ikke har behov for at være indlagt på et hospital. Borgere kan blive henvist til en akutplads af både kommune, almen praksis og hospitalsvæsen. Der er sundhedsfagligt personale til stede døgnet rundt på akutpladserne.

Selvom Kammeradvokaten skriver, at det ikke er udpenslet i lovteksten, så er det deres "opfattelse, at begrebet ”hjemmesygepleje” i sundhedsloven ligeledes omfatter ydelser som f.eks. kost, linned og tøjvask, der ydes til borgere, der er henvist til de kommunale akutpladser," som der står i notatet.

LÆS OGSÅ Social- og Sundhedsskolens undervisere skal i praktik i ældreplejen

Med Kammeradvokatens notat mener Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, at de borgere, der har været henvist til en kommunal akutplads og er blevet opkrævet penge for dele af opholdet, nu skal have pengene refunderet.

– Det har jeg aftalt med ministeren, at de skal. Vi skal have stoppet den ulovlige praksis, som rigtig mange kommuner har, siger hun til DR Sjælland.

Skiftende meldinger

Kammeradvokaten peger også på, at skiftende sundhedsministre har leveret skiftende definitioner på afgrænsningen af de ydelser, som borgerne skal modtage efter sundhedsloven, som skal være gratis, og så de ydelser, som borgerne modtager efter serviceloven, og som kan koste borgeren penge.

I 2016 skriver sundhedsministeren ifølge Kammeradvokaten, at den sygepleje og behandling, der varetages i kommunale akutfunktioner, herunder de kommunale akutpladser, er således en del af den vederlagsfrie, kommunale hjemmesygepleje.

LÆS OGSÅ Københavnerne får større indflydelse på sundhedsområdet

Omvendt lyder svaret året efter:

"Der vil i nogle tilfælde også kunne varetages andre opgaver i en kommunal akutfunktion, som for eksempel personlig og praktisk hjælp og madservice, træning og rehabilitering. Om der kan opkræves egenbetaling for hjælpen, vil afhænge af hjemmelsgrundlaget for den hjælp, som borgeren modtager i akutfunktionen. Der kan fx opkræves egenbetaling for madservice efter servicelovens § 83," citerer Kammeradvokaten.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med finansloven for næste år aftalt, at det skal være slut med egenbetaling på de kommunale akutpladser. Det skal ske ved, at det præciseres, at tilbuddet hører under sundhedsloven og derfor ikke kan medføre brugerbetaling.

Hele Kammeradvokatens notat kan læses her.

LÆS OGSÅ Kommune på vej med totalforbud mod rygning i arbejdstiden
Emneord
Akutpladser, Sundhed

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kammeradvokaten: Ulovligt at opkræve brugerbetaling på akutpladser Felter med * skal udfyldes
 
Af: Rita Nielsen
Netværkscafé for Feksjobbere og Aktive Førtidspensionister i Horsens
Den 13.12.2018 kl. 12:50

Hvornår er der en endelig afgørelse???

svar på: Kammeradvokaten: Ulovligt at opkræve brugerbetaling på akutpladser

Hvornår kan der forventes at der falder en endelig afgørelse i disse sager ??
Skal kommunerne selv tage sagerne op, eller skal de berørte borgere tage sagen op??

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger