Med relativ få ekstra midler kunne man få alle kommunale ø-færger med på den succes, som han er enig i at landevejsprincippet er, siger Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatet. Foto: Færgesekretariatet / Carsten Lundager
Med relativ få ekstra midler kunne man få alle kommunale ø-færger med på den succes, som han er enig i at landevejsprincippet er, siger Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatet. Foto: Færgesekretariatet / Carsten Lundager
29.08.2018 kl. 11.04

Færgerne sejler efter hensigten – næsten

De nye tilskudsordninger til de kommunale ø-færger fungerer godt og efter hensigten. Konkluderer økonomi- og indenrigsministeren på baggrund af en ny evaluering. Det halter dog på nogle af de mindre overfarter, lyder det fra Færgesekretariatet, der varetager de kommunale færgers interesser.

I 2015 indførte man godstakstrefusionsordningen og i sommeren 2016 vedtog man Landevejsprincippet for øerne. I princippet skulle ordningen betyde, at man i størstedelen af året – undtagen højsæsonen – kan komme til øerne til samme pris, som det koster at køre eller gå, de tilsvarende kilometer på landevej.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har evalueret de nye tilskud, der giver lavere priser for passagerer og gods på færger til små øer og ø-kommuner.

Evalueringen viser, at tilskudsordningerne grundlæggende fungerer godt og efter hensigten. Overordnet er færgetrafikken steget i perioden på begge områder.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) ser nu frem til at vende evalueringen med de øvrige politiske partier. 

LÆS OGSÅ Coronakrisen kan sende Læsø under administration

– Med evalueringen har vi fået et godt grundlag for at drøfte, om der er behov for at foretage nogle justeringer. Mit udgangspunkt er, at vi skal være varsomme med at lave meget store ændringer. Der er tale om en tidlig evaluering. Og grundlæggende lever ordningerne op til deres formål om, at færgebilletter for passagerer og gods til øerne skal være billigere. De lave priser er med til at understøtte vækst og udvikling, Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Evalueringen bygger blandt andet på nye tal for trafikken og kommunernes egne vurderinger af ordningerne.

Nogen har kun cykelsti

Færgesekretariatet, der varetager de kommunale ø-færgers interesser har netop modtaget evalueringen og er indledningsvis enig i at tilskudsordningerne har virket.

– Vi har dog peget på, at en række kommuner og mindre ø-overfarter hidtil ikke har fået tilstrækkelige midler til at gennemføre ordningerne fuldt ud. Særlig i forbindelse med Landevejsprincippet har der været problemer med at få alle rigtigt med som en del af succes 'en, siger formand for Færgesekretariatet, Michel van der Linden, der til daglig er direktør i Kalundborg Kommune.

LÆS OGSÅ Turismen slår alle rekorder

Landevejsprincippet bliver gradvist indfaset. Overordnet kræver det mellem 200-300 millioner kroner i støtte årligt, hvis det skal gennemføres fuldt ud. Som det er nu er er for eksempel syv uger om sommeren undtaget støtteordningen. Ifølge færgesekretariat anslår man, at man er rundt regnet to tredjedele af vejen mod en fuld indførelse af landevejsprincippet.

Og der er huller rundt om i landet. Blandt andet mener Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S), at man kun har fået en cykelsti og ikke et landevejsprincip. Her har man småfærger til øerne Femø, Fejø og Askø.

Alle kan være med på succesen 

Michel van der Linden mener man med relativt få ekstra midler kan få alle med.

– Det er en grundig evaluering ministeriet har foretaget, men den baserer sig på de konkrete støttebeløb, som hidtil er afsat - og en omfordeling heraf løser ikke nødvendigvis problemerne for alle. I stedet for en større eller mindre omfordeling af de hidtil afsatte midler, synes Færgesekretariatet umiddelbart, at man snarere bør se på om ikke nogle nye, men mindre - eventuelt blot midlertidige - forhøjelser af budgettet kunne klare problemerne og få alle på kort sigt med, siger Michel van der Linden og tilføjer:

LÆS OGSÅ Grænsekontrol udfordrer bornholmerne

– Hvis nogle sådanne ekstra af de fremtidige midler kunne anvendes til gruppen af små overfarter, kunne man med nogle ret begrænsede støttebeløb få alle godt med på ordningerne. Det er dog forsat vigtigt for Færgesekretariatet, at en fuld gennemførsel af landevejsprincippet er målet, således at færgerne i de forskellige kommuner har de samme muligheder. tkn@kl.dk 

Se evaleringen her

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Færgerne sejler efter hensigten – næsten Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger