Arkivfoto
Arkivfoto
24.08.2018 kl. 09.21

Ny klage i Randerssag: K-politiker går direkte til Ombudsmanden

Ombudsmanden skal behandle en klage fra byrådsmedlem i Randers. Han har mistet tålmodigheden med systemet, efter Randers Byråd har undladt at drage nogen konsekvenser af byretsdom om ugyldig omkonstituering.

Endnu en myndighed skal nu forholde sig til konsekvenser af byretsdommen i Randerssagen om tre udvalgsformænd, der blev afsat i forbindelse med en ulovlig styrelsesvedtægtsændring.

Denne gang er det De konservatives Daniel Madié, der har valgt at klage direkte til Ombudsmanden. Han har mistet tålmodigheden, efter der ifølge hans opfattelse endnu ingen konsekvenser har været af byrettens dom i april i år. Her blev en styrelsesvedtægtsændring, der kostede Madié og to andre udvalgsformænd deres poster, kendt ugyldig.

Et flertal i Randers Byråd valgte på det første møde efter retssagen at undlade at anke dommen og at tage den til efterretning. Men uden at foretage sig yderligere.

Hjælp fra KL

Siden stillede de to andre afsatte udvalgsformænd Kasper Fuhr Christensen (lokal) og Bjarne Overmark (lokal) en række spørgsmål til forvaltning om, hvilke konsekvenser byretsdommen skulle have. 

LÆS OGSÅ Minister åbner for nødstyre

De spørgsmål var så svære at besvare, at Randers Kommune ad to omgange hyrede KL’s konsulenter til at rådgive. De kom med en række anbefalinger, som kort fortalt bestod i, at Randers Kommune ikke skulle foretage sig noget, men at de formentlig burde betale de tre afsatte udvalgsformænd det vederlag, som de gik glip af i perioden fra de blev afsat den 22. juni 2015 til byrådsperioden sluttede med udgangen af 2017.

Et flertal i Randers Byråd behandlede så spørgsmålene i midten af august og besluttede at følge KL-konsulenternes anbefalinger. Bortset fra det punkt, som omhandlede efterbetaling af vederlag.

Det vil sige, at byretsdommen, hvor styrelsesvedtægten blev erklæret ugyldig, ingen konsekvenser har fået.

Og det er ovenstående forløb, som ansporer Daniel Madié til at klage til Ombudsmanden.

LÆS OGSÅ Konservative foreslår at droppe dækningsafgiften

– Det viser jo, at et flertal i et byråd kan sidde og lave narrestreger, uden at det har nogen konsekvenser. De kan bare plukke i KL’s rapport og vælge at gøre det, som er mest belejligt for dem. Så konklusionen indtil videre er, at en myndighed, altså Randers byråd, har begået en fejl, som byretsdommen slog fast, men at det ingen konsekvenser har fået. Det er jo absurd, siger Daniel Madié og fortsætter:

– Hvis en borger eller en virksomhed i Danmark begår en fejl, så har det konsekvenser i form af bøder eller mistede ydelser. Men når en myndighed i det her tilfælde begår en fejl, så skal den hverken sige undskyld, eller tage nogen som helst konsekvenser. Fordi myndigheden selv beslutter, hvilke konsekvenser det skal have. Det er som at sætte ræven til at vogte gæs.

Har mistet tålmodigheden

Klagen til ombudsmanden, der kommer efter Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark har klaget til det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen, går specifik på, om de tre afsatte udvalgsformænd skal have efterbetalt de mistede vederlag.

– Det har aldrig handlet om pengene i den her sag. Bjarne og Kasper (Overmark og Fuhr Christensen) spurgte ikke forvaltning om at tage stilling til efterbetaling af vederlagene, og jeg har heller ikke været interesseret i erstatning. Men det er det eneste punkt, hvor byrådsflertallet valgte ikke at følge KL’s anbefalinger. Det er højst mærkværdigt, når det hyppigst brugte argument i byrådssalen i Randers er, at KL siger dit og KL siger dat. Det er den totale inkonsekvens, der gør, at jeg har mistet tålmodigheden i systemet, forklarer Daniel Madié.

LÆS OGSÅ Køges borgmester måtte aflyse byrådsmøde: Det er ærgerligt

Derfor er det formelt en klage over, at Randers Kommune ikke følger KL-konsulenternes vurdering af, at Randers Kommune med en vis usikkerhed på grund af sagens særlige karakter har pligt til at efterbetale vederlag i den konkrete sag.

På et mere principielt plan mener Daniel Madié, at Ombudsmandens afgørelse vil vise, om det overhovedet er Randers Byråd, der skal beslutte, hvilke konsekvenser deres egen fejl skal have.

– Hvis ombudsmanden giver mig ret i min klage, så siger han også indirekte, at byrådet ikke bare kan vælge, hvilke af KL-konsulenternes anbefalinger de vil følge. Men at de bliver nødt til at følge de anbefalinger, som en form for autoritet som KL giver dem, i stedet for at de mennesker, der begik fejlen, også skal beslutte, om fejlen skal have nogle konsekvenser, siger Daniel Madié.

Inspirerer andre

Daniel Madié peger også på, at der i år har været to tilfælde af omkonstitueringer, der ligner sagen fra Randers. Det drejer sig om Slagelse og seneste Glostrup, hvor et byrådsflertal har vedtaget en ny styrelsesvedtægt og omkonstitueret sig relativt kort tid efter byrådet er tiltrådt.

LÆS OGSÅ Byråd aflyser møder på stribe

– Andre kan jo se, at det ingen konsekvens har. Hvis retten underkender en bagefter, så kan man bare sige: Nåh ja, og så ellers ikke foretage sig andet. Man behøver ikke engang at beklage. Det er en glidebane, og det er rigtig uhyggeligt, siger Daniel Madié.

Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark har klaget til det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen, for at få tilsynet til at afgøre, om udvalgsbeslutninger truffet efter den ugyldige omkonstituering skal gælde. Desuden vil de have tilsynet til at vurdere, om de udvalgsformænd, der overtog posterne efter den ugyldige omkonstituering, skal tilbagebetale deres vederlag.

Opdatering

Fredag formiddag oplyser Ombudsmanden, at sagen er sendt videre til Ankestyrelsen. Det sker uden at Ombudsmanden har taget stilling til klagen, men fordi de vurderer, at tilsynet med kommunerne under Ankestyrelsen er den rette myndighed til at behandle klagen i første omgang. jki@kl.dk 

Emneord
Retssag, Randerssag, Jura

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny klage i Randerssag: K-politiker går direkte til Ombudsmanden Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger