Den nedrevne Fiskebæk Bro skal genopføres. Foto: Tønder Kommune
Den nedrevne Fiskebæk Bro skal genopføres. Foto: Tønder Kommune
10.08.2018 kl. 09.53

Tønder Kommune skal genopføre ødelagt fortidsminde

Slots- og Kulturstyrelsen har påbudt Tønder Kommune at genopføre det nedbrudte fortidsminde Fiskebæk Bro, der ved en fejl var blevet fjernet og erstattet af en ny bro.
tekst Tom Ekeroth

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt Tønder Kommune, at den nedrevne Fiskebæk Bro skal genopføres. 

I forbindelse med en brorenovering syd for Toftlund blev Fiskebæk Bro ved en fejl fjernet og erstattet af en ny bro i marts 2018.

Fiskebæk Bro var under Slots- og Kulturstyrelsen registreret som bevaringsværdigt fortidsminde og var dermed fredet mod ændringer.

Foto: Tønder Kommune

Den nye bro der erstattede den gamle Fiskebæk Bro, som Slots- og Kulturstyrelsen havde fredet.

Reetablering i tæt dialog

I afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen hedder det blandt andet "Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder, jf. museumslovens § 29 e, stk. 1, og der er ikke givet dispensation til fjernelse af den beskyttede bro. Styrelsen vurderer derfor, at ændringen er en overtrædelse af reglerne og giver på denne baggrund påbud om at lovliggøre ændringen".

LÆS OGSÅ Aktuelt
FOR ABONNENTER

I afgørelsen lyder det endvidere, at reetableringen af den oprindelige beskyttede bro skal ske med brug af de originale kvadre i overensstemmelse med et projekt, som Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende.

– Vi respekterer og accepterer naturligvis Slot- og Kulturstyrelsens afgørelse. Næste skridt er, at Tønder Kommune i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og det rådgivende ingeniørfirma, som udførte opgaven med brorenoveringen, vil udarbejde et projekt, der lever op til de krav til reetableringen, der fremgår af påbuddet, udtaler fagchef for Teknik og Plan Lars-Erik Skydsbjerg.

Af kravene i afgørelsen fremgår det blandt andet, at den genopbyggede bro i videst muligt omfang skal ligne den oprindelige bro, i og med at den skal have samme fremtoning, karakter, størrelse og byggeteknik i overfladerne som det oprindelige bygværk. Dog påpeger Slots- og Kulturstyrelsen, at den genopførte bro af hensyn til trafikken kan gøres bredere end den oprindelige.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad genetableringen kommer til at koste, da det afhænger af, hvordan broen skal genopføres. Det skal yderligere afklares mellem Tønder Kommune og det rådgivende ingeniørselskab, hvordan genopbygningen skal finansieres.

LÆS OGSÅ Aktuelt
FOR ABONNENTER

Tønder Kommune kan påbegynde reetableringen umiddelbart efter, at der er udarbejdet et projekt, som Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende.

Selve reetableringen af Fiskebæk Bro skal være udført senest den 31. december 2019. tek@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Tønder Kommune skal genopføre ødelagt fortidsminde Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger