Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
09.08.2018 kl. 11.27

København vil forlænge genopretningen af vejene

I seks år har Københavns Kommune arbejdet for at indhente det efterslæb, der er på vedligehold af veje, cykelstier, fortove og lignende. En ny rapport slår fast, at arbejdet bør fortsætte ni år frem i tiden.
tekst Tom Ekeroth

Sommer efter sommer har københavnere, pendlere og turister måttet sno sig gennem trafikken. Årsagen har været de mange vejarbejder, som hovedsageligt placeres i løbet af industriferien, hvor trafikken er på sit laveste. Alene siden 2013 har Københavns Kommune genoprettet 38 kilometer kørebaner, 37 kilometer fortove og 24 kilometer cykelsti. Ved siden af denne indsats er der genoprettet tusindvis af vejbrønde, så regnen ledes korrekt i kloakkerne, 15 broer og bygværker foruden signalanlæg og gadebelysning. 

Selvom de fleste nok helst er foruden de trafikale gener, lægger teknik- og miljøforvaltningen alligevel op til, at genopretningsprogrammet ’Et løft til vejene’, som er sat til at løbe i perioden 2013-2022, nu udvides til 2027. Det skyldes kort og godt, at den længere arbejdsperiode kun bliver marginalt dyrere, men samtidig giver kommunen mulighed for at fordele arbejderne mere jævnt og udnytte muligheden for at koordinere indsatserne med byens omfattende skybrudsprojekter og andre aktørers gravearbejder. Dermed undgår man, at de samme veje skal graves op flere gange og minimerer derfor medfølgende fremkommelighedsproblemer for borgerne.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bakker op om at udvide genopretningsprogrammets anlægsperiode.

– En forlængelse af programmet gør vores planlægning mere fleksibel, og vi kan vise større hensyn til trafikken i København. Det kan føles som om, at plastret rives af langsomt, når vi udvider perioden, men hvis trafikken skal glide bedst muligt, er dette den bedste løsning. Vi må hæfte os ved, at der er lys for enden, men der er altså et stykke vej endnu, siger borgmesteren. 

LÆS OGSÅ Kommune erkender fejl: To døde på glat vej

Bag forslaget ligger en grundig analyse fra konsulentvirksomheden Ernest & Young i samarbejde med rådgivningsfirmaet Niras. Den viser, at fremkommeligheden vil blive påvirket af de fortsatte anlægsarbejder, men at konsekvenserne samlet set ikke vil være så store som ved de andre analyserede scenarier. Derudover vil en færdiggørelse af genopretningsprogrammet allerede i 2019 eller 2022 være svært for leverandører at leve op til, slår rapporten fast.

Godkender politikerne, at programmet fortsætter til 2027, venter en genopretning af 320 kilometer kørebaner, 178 kilometer cykelsti, 506 kilometer fortov, over 14.000 vejbrønde og 23 bygværker de kommende ni år. Herudover kommer genopretning af signalanlæg og gadebelysning. Og den store opgave kræver en økonomisk prioritering, understreger Ninna Hedeager Olsen.

– Tidligere tiders forsømmelse koster på nutidens og fremtidige budgetter, det må vi indstille os på. Selvom vi indtil videre har lagt over 1,7 milliarder kroner i genopretningsprogrammet siden 2013, er der lang vej endnu. Hvis vi fortsætter med de nuværende investeringer, skal vi stadig finde næsten tre milliarder kroner over de næste ni år. Når efterslæbet er indhentet, kan vi igen gå til normalt vedligeholdelsesniveau og lade asfalt fylde mindre i vores budgetter, siger Ninna Hedeager Olsen.

Analysen er et resultat af et politisk ønske om at få undersøgt, om det økonomisk vil være en fordel at investere yderligere i genopretning og indhente efterslæbet, og hvad der vil være den optimale tidshorisont for genopretningsarbejdet. tek@kl.dk 

LÆS OGSÅ Kommune erkender fejl efter at have brugt 700.000 kroner på privat bro

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: København vil forlænge genopretningen af vejene Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger