Foto: Holstebro Kommune
Foto: Holstebro Kommune
09.08.2018 kl. 11.29

Klimatilpasning af Storå skal begrænse oversvømmelser i Holstebro

Et omfattende projekt om styring af vandmængderne fra Storå er på dagsordenen i byrådet i næste uge. Sluser, dæmninger og to naturlige magasiner til ’parkering’ af vand fra åen skal fra 2021 nedsætte risikoen for store oversvømmelser i midtbyen.
tekst Tom Ekeroth

Udsigten til større og mere voldsomme mængder nedbør i oplandet til Storå den primære årsag til, at Holstebro Kommune og Vestforsyning vil tilpasse vandets vej mod byen.

Holstebro er Danmarks eneste indlandsby med markant risiko for oversvømmelse. Kommunen har dermed en særlig forpligtelse ifølge EU og staten til at nedsætte risikoen for oversvømmelse i et område med 740 ejendomme til en værdi af omkring 4,32 milliarder kroner.

Ved at regne på mange års sammenhæng mellem nedbør, klima og åens vandføring kan man beregne sig frem til en statistik, som beskriver sandsynlighed og risiko for oversvømmelse.

– Vi kan aldrig sikre os 100 procent mod oversvømmelser. Men vi kan nedsætte risikoen og styre oversvømmelserne, så de bliver mindre omfattende. Det vil sige, at vi tilpasser Storåen med anlægsløsninger, så vi bedre kan håndtere hændelserne – også de voldsomme, som rent statistisk kun sker én gang hvert hundrede år, siger Anders Debel, der er direktør for teknik og miljø.

LÆS OGSÅ Gladsaxe blandt de 43 bedste klimabyer

Netop fordi det ikke er muligt at sikre sig imod en hvilken som helst hændelsestype, fortsætter Holstebro Kommune med at have et aktivt SMS-varslingssystem, så borgerne i midtbyen fortsat kan være forberedt på at gøre en indsats selv.

Klimatilpasningen kommer til at bestå af en ny dæmning med sluse i Storådalen øst for motorvejen, et nyt dæmnings- og sluseværk ved Vandkraftsøen samt et højtvandsdige ved Vigen.

Ved risiko for oversvømmelser kommer et areal i ådalen og Vandkraftsøen til at fungere som magasin, der kan tilbageholde 4,5 millioner kubikmeter vand - svarende til fire gange Vandkraftsøens volumen i dag.

Der er via den lokale landboforening forhandlinger i gang om kompensation til de lodsejere, som skal lægge jord til vandopmagasineringen i ådalen opstrøms Vandkraftsøen. Omkring selve Vandkraftsøen forventes det hovedsageligt at være de arealer, som tilhører Holstebro Kommune langs det meste af bredden, som vil blive påvirket ved forhøjet vandstand.

LÆS OGSÅ Guldborgsund skrotter sorte investeringer

Man forsinker vandet ved at tilbageholde det i Vandkraftsøen og Storådalen, sådan at oversvømmelserne bliver mindre i omfang og hyppighed i midtbyen. Natur- og miljøchef Torben Mølgaard:

– Ved at bruge data fra tidligere hændelser og lave en intelligent styring af anlæggene er det under udarbejdelsen af miljøvurderingen lykkedes at projekttilpasse på en måde, så vi har kunnet minimere konsekvenserne på natur, vandløb og oversvømmelse af kulturarvsarealer. Det betyder blandt andet, at vi sikrer at dyrene kan passere i ådalen, selv om vi laver en dæmning, at vi undgår øget sedimentflugt til Storå og Nissum Fjord, samt at vi ikke forringer fiskenes mulighed for passage i forhold til, hvordan det er i dag, siger natur- og miljøchef, Torben Mølgaard.

Vestforsyning Spildevand A/S og Holstebro Kommune har siden 2014 arbejdet med forskellige modeller, undersøgelser, dialog med lodsejere, andre myndigheder og interesseorganisationer.

– Denne klimaløsning forsøger at imødekomme så mange interessenter som muligt på nuværende tidspunkt. Vi har blandt andet haft borgermøder og samtaler med lodsejerne omkring ådalen, Vandkraftsøen og Vigen samt Det Grønne Råd. Det har givet os input til at forbedre projektet, inden det skal i høring, siger Torben Mølgaard.

LÆS OGSÅ Tyve ambitiøse klimakommuner sætter turbo til Parisaftalen

Løsningsforslaget fra Teknik og Miljø er klar til politisk behandling i næste uge.

Planen ”Klimatilpasning af Storå” er med i Realdanias Klima100-publikation, som præsenterer de 100 bedste klimaløsninger i landets kommuner. tek@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Klimatilpasning af Storå skal begrænse oversvømmelser i Holstebro Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger