Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
09.08.2018 kl. 11.35

23.871 sommerhuse i landets største sommerhuskommune

Odsherred er stadig Danmarks største sommerhuskommune viser en ny og mere nøjagtig registrering.
tekst Tom Ekeroth

Siden 2017 er sommerhuse og gæstehytter uden køkken blevet registreret hver for sig i Bygnings- og Boligregistret BBR, hvor de førhen stod samlet under samme anvendelseskode i BBR. Det betyder, at mens landets største sommerhuskommune Odsherred før 2017 har opgjort det samlede antal sommerhuse og annekser til godt 26.000, er det korrekte tal, at der i 2017 var 23.871 sommerhuse og 3.427 annekser i tilknytning til et sommerhus. 

Mange gæstehytter

De 3.427 gæstehytter er typisk opført senere end sommerhuset, men kan også være et tidligere mindre sommerhus, som er omdannet til anneks ved at have fået fjernet køkken, hvorefter ejeren har opført et nyt sommerhus på grunden. Som led i forberedelsen af den nye ejendomsvurdering har SKAT forstærket BBR med flere og bedre data med blandt andet stedbestemmelse af alle bygninger på den enkelte ejendom/grund, kaldet geokodning, som danner grundlag for bl.a. ejendomsbeskatningen.

Odsherred Kommune har dermed i alt 27.298 sommerhuse og annekser på de knap 24.000 sommerhusgrunde ifølge BBR-registret. Der er ikke tale om, at kommunen har ”mistet” nogen sommerhuse eller ejendomsbeskatning. Det er alene opgørelsen, som er blevet mere præcis og retvisende og i øvrigt gældende for alle sommerhuskommuner.

Odsherred Kommune er dermed fortsat suverænt landets største sommerhuskommune med cirka hvert 10. af de 250.000 sommerhuse i landet, næsten dobbelt så mange sommerhuse som den næststørste sommerhuskommune, Gribskov, og næsten tre gange så mange som den tredje største Syddjurs og fjerde største Ringkjøbing-Skjern Kommuner.  

LÆS OGSÅ Aarhus får ny chef for sport og fritid

Næsten 2.000 ubebyggede matrikler

Ifølge en opgørelse fra kommunens GIS-administrator var der registreret 1.923 ubebyggede matrikler i sommerhusområder i kommunen med et samlet areal på 3,7 millioner kvadratmeter eller godt 1900 m2 i gennemsnit pr. matrikel. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ligger et par tusinde byggemodnede sommerhusgrunde eller det overhovedet er muligt at bebygge de uudnyttede arealer. 

– Der er ikke noget ønske fra Byrådet om at udvide vores sommerhusområder, og selvom vi nu har fået det korrekte tal for antallet af sommerhuse, og at dette er lidt lavere end vi gik og troede, har det ingen praktisk betydning overhovedet. Vi vil derimod gerne fortsat arbejde med at inddrage sommerhusejerne – landliggerne – i udvikling af kommunen og ser bestemt landliggerne som en positiv ressource, som også i forhold til vores arbejde med bosætning og den strategiske boligudvikling, vi netop har sat gang i, har en væsentlig betydning, siger borgmester Thomas Adelskov.

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen påpeger, at der også fortsat findes uudnyttet potentiale i kommunens sommerhusområder, idet der som nævnt er store ubebyggede arealer, som der formentlig vil kunne opføres sommerhuse på en del af. tek@kl.dk 

Emneord
Sommerhuse, Fritid

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: 23.871 sommerhuse i landets største sommerhuskommune Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger