Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
09.08.2018 kl. 11.32

11 millioner til efteruddannelse af 700 lærere

A.P. Møller og fru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet en stor donation til efteruddannelsesprojekt i Høje-Taastrup.
tekst Tom Ekeroth

Høje-Taastrup Kommune har fået 11 millioner til et omfangsrigt projekt, hvor samtlige kommunens 700 lærere kommer på efteruddannelse. Her bliver lærerne rustet til at undervise i innovative projektforløb, der skal gøre eleverne klar til fremtidens kompetencekrav. Eleverne skal fremover nemlig arbejde mere med skolens fag i projektforløb, hvor de udvikler reelle løsninger og produkter, der kan bruges i dagens og fremtidens samfund.

– Det er helt fantastisk. Denne enestående donation betyder, at vi kan sætte ekstra blus under vores store efteruddannelsesforløb for alle medarbejdere i kommunens folkeskoler. Det vil få stor betydning for undervisningen de kommende år, siger borgmester Michael Ziegler (K).

– Vi udvikler både eleverne fagligt og danner dem til at kunne begå sig i en verden, som er i konstant forandring, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for Institutions- og Skoleudvalget.  

Højt ambitionsniveau

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation støtter Høje-Taastrup Kommunes efteruddannelsesprojekt, da det omfatter alle medarbejdere på alle niveauer i kommunens folkeskoler.

LÆS OGSÅ Svend-Bent skal tage fødderne ned fra bordet
FOR ABONNENTER

– Det udviklingsarbejde Høje-Taastrup Kommune står foran at gennemføre omfatter alle medarbejdere på alle niveauer, og det siger noget om kommunens høje ambitionsniveau. Der er tale om et perspektivrigt og solidt initiativ, og det anerkender vi med denne store donation, siger Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden.

Tre års efteruddannelse

Efteruddannelsen vil strække sig over de kommende tre år. En stor del af metoderne skal lærerne selv være med til at udvikle i tæt sparring med håndplukkede konsulenter fra ind- og udland. Efteruddannelsen skal foregå på skolerne som en del af den konkrete praksis på skolerne.

– Praksisnær efteruddannelse og tid til at udvikle undervisningen er vigtige forudsætninger, når lærerne skal bære så stor en skoleudvikling, som byrådet har sat i søen. Derfor er det glædeligt, at Høje-Taastrup Kommune har fået hjælp til en del af finansieringen, så skolerne ikke selv skal finde det fulde beløb indenfor egen ramme”, siger Heidi Yoma Rasmussen, kredsformand i DLF Kreds 16.

Pædagogerne med

Udover de 700 lærere bliver skolernes pædagoger også uddannet i at arbejde på denne nye måde. Sideløbende gennemgår alle skoleledere et forløb, og medarbejdere i forvaltningen kommer også på uddannelse, så alle understøtter de nye måder at tilrettelægge børnenes læring på. 

LÆS OGSÅ Børnehaveklasseledere får ny efteruddannelse
FOR ABONNENTER

Startskuddet til det store kompetenceudviklingsforløb lyder 8.-10. august, hvor skolerne skal planlægge projektuger for eleverne i det kommende skoleår. tek@kl.dk 

Fremtidens Skole i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at omstille hele kommunens skolevæsen med den klare ambition, at alle elever skal have et endnu højere fagligt udbytte af folkeskolen, og at flere elever skal blive parate til en ungdomsuddannelse. 

Fremtidens skole skal gøre eleverne til kompetente og handledygtige borgere i fremtidens foranderlige og globaliserede samfund. Kvaliteten af undervisningen i kommunens skoler er allerede høj, men eleverne skal have en endnu mere engagerende og motiverende skoledag, og det skal ske med læringsforløb, som tager afsæt i virkelige problemstillinger og i elevernes egen nysgerrighed og skabertrang. 

Ved at arbejde med spørgsmål fra virkeligheden i samarbejde med virksomheder og andre – for eksempel hvordan bygger vi en bro ved skolen, hvordan kan vi lave en trafikkampagne, eller hvordan kan vi genbruge affald – lærer eleverne både dansk, matematik, naturfag osv. og bliver samtidig trænet i kommunikation, kreativitet, kritisk tænkning og samarbejde (det 21. århundredes kompetencer).

Som startskud til Fremtidens Skole bygger Høje-Taastrup Kommune en helt ny skole i den nye bydel Nærheden, som helt igennem bliver indrettet til at understøtte de nye, innovative projektforløb. Projektforløbene bliver en del af alle kommunens folkeskoler.

Læs mere om Fremtidens Skole i Høje-Taastrup på www.htk.dk/21

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: 11 millioner til efteruddannelse af 700 lærere Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger