Foto: Thomas Kokholm Nielsen
Foto: Thomas Kokholm Nielsen
30.04.2018 kl. 11.58

O.18: Kommissionsformand er på plads i denne uge

Overenskomstforliget betyder blandt andet ny lønmodel og bedre betaling for skæve arbejdstider til sosu-medarbejdere. Der er også lønløft til erfarne og specialiserede sygeplejersker i det forlig, som de kommunale partier indgik St. Bededag.
tekst Sidsel Boye

I løbet af nogle dage vil der komme navn på den kommissionsformand, som skal stå i spidsen for det udredningsarbejde, der skal danne grundlag for en ny arbejdstidsaftale for lærerne senest ved næste overenskomstforhandling i 2021.  Kommissionen er konsekvensen af, at det ikke umiddelbart lykkedes KL og lærerne at finde en løsning undervejs i det maratonagtige forhandlingsforløb i Forligsinstitutionen.

KL og lærerne er enige om, at der er brug for en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder, og det forlig, som er kommet ud af forhandlingerne i Forligsinstitutionen, skal gerne inspirere til at styrke samarbejdet mellem kommuner og lærerforeningens kredse lokalt. I dag er der allerede indgået lokale aftaler i et flertal af landets kommuner.

Forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet giver en ramme på 8,1 procent til fordeling over de kommende tre år. Til sammenligning forventes den private lønudvikling at blive 8,6 procent.

De 6,1 procent går til generelle lønstigninger, mens de sidste to procent dækker forskellige andre formål. Blandt andet er der afsat en "mærkbar og ekstraordinær" rekrutteringspulje på ældre- og sundhedsområdet. Den betyder et markant løft af løn til sosu-elever, en ny lønmodel til sosu-medarbejdere, bedre honorering for arbejde på skæve tidspunkter og et lønløft til erfarne og specialiserede sygeplejersker i kommunerne.

LÆS OGSÅ Kampvalg i lærerforeningen: Ny kandidat melder sig på banen

For LO-grupperne landede striden om den betalte spisepause fredeligt på det kommunale område med en vejledning til kommunerne om at fortsætte den gode tradition, hvor medarbejderne har betalt spisepause og i øvrigt står til rådighed, når der er behov for det. Det er præciseret i aftalen, at man ikke kan forlade arbejdsstedet i sin spisepause. FTF-grupperne, blandt andet lærere og sygeplejersker, forbeholder sig retten til at få prøvet deres krav på betalt spisepause ved en faglig voldgift. Endelig har akademikerne fået den betalte spisepause ind i overenskomsten.

Akademikerne har betalt for deres ret til spisepause med blandt andet en fastfrysning af deres rådighedstillæg. Et tillæg de får for at tage op til 35 timers merarbejde pr. kvartal, uden af få afspadsering eller ekstrabetaling. sib@kl.dk 

Emneord
Overenskomst

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Fri bane for lokale arbejdstidsregler for lærerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger