Arkivfoto
Arkivfoto
26.04.2018 kl. 15.27

Efter møgsagen: Advokatundersøgelse offentliggjort

En længe ventet advokatundersøgelse af interne forhold i KL slår fast, at den såkaldte "møgsag" eller "kuglepenssag" blev håndteret korrekt af direktionen. Samtidig afleverer Kammeradvokaten en række anbefalinger, der skal forhindre lignende sager.

For omkring halvandet år siden advarede en medarbejder i KL direktionen om, at en kontorchef i organisationen muligvis ikke havde overholdt KL’s retningslinjer. Det blev startskuddet til den såkaldte møgsag, som blotlagde tvivlsomme økonomiske dispositioner i kontorchefens kontor herunder indkøb af dyre Mont Blanc-kuglepenne til medarbejderne og et overforbrug i forbindelse med rejser.

Som en udløber af møgsagen besluttede KL’s bestyrelse, at en ekstern undersøgelse af forløbet skulle iværksættes. Undersøgelsen skulle blandt andet afklare, om direktionen i KL havde håndteret sagen tilfredsstillende.

Den opgave tilfaldt Kammeradvokaten, der nu har afleveret sin undersøgelse af forløbet.

Kammeradvokaten konkluderer, at overforbruget var begrænset til det pågældende kontor. Jacob Bundsgaard (S), formand i KL, tager undersøgelsen til efterretning:

LÆS OGSÅ Ekspert efter fadæse: Overvej alternativer til Google

– Det er en meget ærgerlig og beklagelig sag for KL. Derfor er jeg tilfreds med, at Kammeradvokaten nu har undersøgt sagen til bunds og fundet frem til, at sagen alene handlede om en chef i ét KL-kontor og ikke er udtryk for den generelle kultur i KL. Det har været vigtigt at få bekræftet, siger Jacob Bundsgaard, der også er borgmester i Aarhus.

Adækvat håndtering

Kammeradvokaten er blandt andet blevet bedt om at vurdere, om ”direktionens håndtering af forløbet var adækvat”. Og det mener Kammeradvokaten, at den var.

– Efter vores opfattelse er det afgørende for, om KL’s direktion handlede adækvat, hvorvidt direktionen baserede sig på tilstrækkeligt dokumenterede oplysninger og i relevant omfang inddrog juridisk bistand. I den sammenhæng er det vores opfattelse, at direktionen gjorde det rigtige ved ikke at drage forhastede konklusioner, skriver Kammeradvokaten i sin sammenfatning af undersøgelsen.

Ifølge rapporten modtog direktionen en henvendelse fra en medarbejder om en regning for et hotelophold for kontorchefen, som på det tidspunkt ikke havde noget KL-fagligt ærinde det pågældende sted. Henvendelsen kom den 20. oktober 2016, som var midt i efterårsferien.

LÆS OGSÅ Kommune idømt millionerstatning

Et par dage efter – den 22. oktober – fulgte endnu en henvendelse, hvor en anden medarbejder oplyste direktionen om flere forskellige økonomiske dispositioner, som kontorchefen havde foretaget over en årrække. Medarbejderen mente, at dispositionerne var enten ”økonomisk uforsvarlige eller decideret ulovlige”.

I ugen efter efterårsferien iværksatte KL en intern undersøgelse af kontorchefens økonomiske dispositioner. Undersøgelsen førte til, at kontorchefen blev bedt om at redegøre for sine dispositioner, og den redegørelse førte til, at kontorchefen fratrådte sin stilling den 18. november 2016.

Tilstrækkelig orientering

Kammeradvokaten har også undersøgt, om bestyrelsen undervejs i forløbet i tilstrækkelig grad blev orienteret om af KL’s direktion. Her konkluderer Kammeradvokaten, at direktionen overordnet set levede op til sine forpligtelser.

– Det er vores overordnede vurdering, at KL’s direktion orienterede KL’s bestyrelse i overensstemmelse med de retningslinjer, som fulgte af den administrerende direktørs kontrakt og KL’s love, og som svarer til en almindelig væsentlighedstærskel for den information, en direktion skal give sin bestyrelse i organisationer og virksomheder af KL’s størrelse, skriver Kammeradvokaten.

LÆS OGSÅ Odense Kommune og KL' tager lærers advarselssag til efterretning

En lille smule malurt putter Kammeradvokaten dog i bægeret. Kammeradvokaten peger nemlig på, at det ville have været ”hensigtsmæssigt”, hvis hele bestyrelsen var blevet orienteret om kontorchefens fratræden allerede den 18. november 2016.

Den administrerende direktør i KL har dog i en e-mail til bestyrelsen den 23. november 2016 undskyldt for informationsniveauet forud for den 23. november, lyder det i advokatrapporten.

Kammeradvokaten konkluderer dog også, at informationsmængden fra direktionen til bestyrelsen ikke efterlader grund til kritik.

– Det afgørende for den undersøgelse vi har gennemført er, om der i henhold til de gældende retningslinjer er grundlag for at kritisere KL’s direktion for den informationsmængde, direktionen gav til bestyrelsen. Det mener vi ikke, at der er. Vi har heller ikke fundet nogen informationer, der peger på endsige godtgør, at KL’s direktion undertrykte oplysninger eller vildledte bestyrelsen, skriver Kammeradvokaten.

LÆS OGSÅ DLF og KL strides om teksten
FOR ABONNENTER

I forlængelse af sagen har KL iværksat ændringer af regler og praksisser for at forhindre, at lignende sager opstår. Om det siger KL-formand Jacob Bundsgaard:

– Det er afgørende, at Kammeradvokaten nikker til de ændringer i regler, praksis og kontrolforanstaltninger, som KL har gennemført. Og vi tager positivt imod de fem konkrete anbefalinger, som Kammeradvokaten derudover har givet os. Dem har bestyrelsen i dag besluttet at indføre i KL's regler og praksis fremover. jki@kl.dk

 

Om advokatundersøgelsen

Kammeradvokaten – eller Advokatfirmaet Poul Schmith som det hedder – har på foranledning af KL’s bestyrelse undersøgt forløbet omkring en nu tidligere kontorchefs økonomiske dispositioner og KL’s håndtering af sagen. Rapporten i sin helhed er ikke blevet offentliggjort, idet undersøgelsen drejer sig om en personalesag, der indeholder personfølsomme oplysninger, ligesom der verserer en straffesag mod den tidligere kontorchef, hvor der er nedlagt navneforbud. En længere sammenfatning med undersøgelsens hovedkonklusioner er tilgængelig på KL’s hjemmeside.

Sammenfatning indeholder følgende fem anbefalinger til KL, som KL har valgt at følge:

Kammeradvokaten anbefaler at…

  1. KL overvejer, hvorvidt det skal tilføjes, at udgifter til kontorseminarer i Danmark ikke væsentligt må overstige det, som kan indkøbes gennem SKI-aftaler, eller i hvert fald i sit notat anfører, at udgifter skal være rimelige, jf. også Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioners udgivelse fra december 2017 om god adfærd i det offentlige, kapitel 9, afsnittet om tjenesterejser, som netop foreskriver dette.
  2. KL overvejer at anvende personlighedstest i forbindelse med interne forfremmelser til visse stillinger – efter KL’s skøn for væsentlighed – som indebærer personale- og/eller budgetansvar.
  3. KL i regnskabsinstruksen tydeliggør, at alle rejseudgifter, herunder også dem der bestilles gennem rejseagent, er egne udgifter. F.eks. ved at udgiften ikke kun faktureres kontor/center, men også den rejsende.
  4. KL indfører retningslinjer for anvendelse af hjemmearbejdsplads som sidestiller hjemmearbejdsplads med arbejde i KL Huset, herunder at benyttelse af hjemmearbejdsplads ikke må medføre nogen ekstraudgift for KL.
  5. KL overvejer at tilføje, at udlæg til repræsentation m.m., hvor den decentralt budgetansvarlige deltager, også i udgangspunktet skal udlægges af vedkommende selv.
Emneord
KL, Jura, Indkøb, Aktindsigt

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Efter møgsagen: Advokatundersøgelse offentliggjort Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger