Arkivfoto
Arkivfoto
13.09.2017 kl. 11.58

Minister klar til at ændre loven om førtidspension

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er klar til ændre lovgivningen for førtidspension og fleksjob. En ændring skal ske på baggrund af konkrete eksempler fra kommunerne.

Onsdag morgen redegjorde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på et samråd for, hvordan han vil sikre, at kommuner ikke jagter syge arbejdsløse, i stedet for at give dem fleksjob eller førtidspension.

Det handler om, hvordan kommunerne bruger de såkaldte ressourceforløb, der kan bruges til at afklare den lediges arbejdsevne. 

Det er blevet kritiseret, at svage og syge i stigende grad sendes i langvarig aktivering, arbejdsprøvning, og at der er stor forskel på kommunernes praksis på området.

Det var Enhedslisten, der havde kaldt beskæftigelsesministeren i samråd. Spørgsmålet er, om der er en nedre grænse for, hvor langt kommunerne må gå i deres afprøvning af borgerne.

LÆS OGSÅ Postnummer afgør, om ældre nedslidte får hjælp

Partiets arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen indledte samrådet onsdag med at sige:

– Medier bringer hele tiden historier om borgere, der får en uværdig behandling af handicappede og svage borgere.

Han henviste til artikler i Politiken, hvor borgere får forskellig behandling alt efter, hvilken kommune deres sag behandles i. Her nævnes også, at en konkret afgørelse fra Ankestyrelsen i sommer endda giver en kommune medhold i at sende en handikappet kvinde i et to-årigt ressourceforløb, selv om hun har tolv erklæringer fra forskellige sagkyndige på, at hun har nul erhvervsevne.

Brug for afklaring

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen erkendte på samrådet, at der er brug for afklaring på området, og at han er klar til at tage initiativ til en lovændring om nødvendigt.

LÆS OGSÅ Stigning i førtidspensioner i København

– Jeg er sammen med forligskredsen klar til at lave lovændringer på førtidspensionsområdet i denne folketingssamling. Men jeg vil også gerne slå fast, at det skal det ske i den rigtige rækkefølge. Jeg har modtaget breve fra en række kommuner, heriblandt Københavns Kommune, der bekymrer sig om lovgivningens muligheder for at tildele førtidspension. Det tager jeg og forligskredsen meget alvorligt. Jeg har haft møde med Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren i København og planlægger tilsvarende at møde repræsentanter fra de seks største byer i Danmark, sagde Troels Lund Poulsen.

Kommunerne skal mødes med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og gennemgå eksempler på sager, hvor kommunerne oplever at lovgivningen giver udfordringer.

– Det slutter med en afrapportering, så vi konkret kan se, hvorvidt der er brug for en ændring af loven. Det er ikke en efterprøvelse af kommunernes konkrete afgørelser, det skal udelukkende afdække behovet for ændringer. Jeg er til gengæld klar til på den baggrund at drage de nødvendige konsekvenser og også ændre lovgivningen, hvis der er behov for det, sagde Troels Lund Poulsen.

Spørgsmålet til beskæftigelsesministeren af Finn Sørensen (EL)

Er ministeren enig i, at de vejledninger, han har udsendt om ressourceforløb, herunder den seneste "Skrivelse om ressourceforløb" fra marts 2017, ikke er juridisk bindende, og at ministeren i øvrigt ikke kan omgøre ankestyrelsens og de civile domstoles afgørelser uden at foretage lovændringer, og vil ministeren som følge deraf fremsætte forslag til ændringer af lovgivningen om førtidspension-fleksjob, således at kommunerne og ankestyrelsen fratages muligheden for at tvinge alvorligt syge borgere og borgere med svære handicaps i arbejdsprøvninger, ressourceforløb og fleksjob af få minutters varighed, på trods af at arbejdsprøvninger og lægelige udsagn viser, at der ikke er nogen eller kun lille arbejdsevne tilbage, og på trods af lægelige advarsler om at yderligere forløb sandsynligvis vil føre til forværring af borgerens tilstand?

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Minister klar til at ændre loven om førtidspension Felter med * skal udfyldes
 
Af: Kurt A. Nissen
Den 13.09.2017 kl. 18:16

Hvis og hvis er ikke nok Hr. Minister lov om førtidspension SKAl ændres

svar på: Minister klar til at ændre loven om førtidspension

Beskæftigelsesministeren siger citat: Jeg er til gengæld klar til på den baggrund at drage de nødvendige konsekvenser og også ændre lovgivningen, hvis der er behov for det, sagde Troels Lund Poulsen. citat slut.
For mig er der ingen tvivl om at loven SKAL ændres til gavn for de syge borgere som er for syge til at arbejde, reglerne ang. tilskud til kommunerne skal ændres så ingen kommune bliver belønnet for at holde folk urimeligt længe på kontanthjælp eller resurseforløb og det kan ikke gå for hurtigt.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger