Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
13.09.2017 kl. 13.08

Mindre rus i Sønderborg

Et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Business College Syd får unge ud af rusmiddelmisbrug viser midtvejsevaluering. Undervisere spotter risikoadfærd.

Sønderborg Kommune samarbejder med Business College Syd om at hjælpe elever, der har et rusmiddelforbrug, for at hindre, at det udvikler sig til et decideret misbrug. Projektet hedder #mindrerus og har været i gang i et år med gode resultater.

Projektet henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne, og siden start er yderligere fem ungdomsuddannelser gået med. Indsatsen handler blandt andet om at klæde skolens undervisere på til at spotte risikoadfærd hos eleverne. Langt de fleste undervisere tilkendegiver, at de har fået mere viden, så de føler sig bedre klædt på til at spotte elever, som har brug for hjælp til at komme ud af et misbrug eller et rusmiddelforbrug. En midtvejsevaluering af projektet fortæller desuden, at en stor del af de elever, der har fået tidlig hjælp, har stoppet eller reduceret deres rusmiddelforbrug.

– Hver eneste elev, som vi hjælper til at stoppe eller reducere sit rusmiddelforbrug, er hele indsatsen værd. Når midtvejsevalueringen viser, at mange har fået hjælp, og at tre har stoppet deres forbrug af rusmidler, mens tre andre er i behandling på Misbrugscentret, så virker projektet. Og det er bare så vigtigt for de unge mennesker, at de undgår misbrug og får en uddannelse. Derfor er jeg også glad for, at de fleste af vores ungdomsuddannelser nu er med i projektet, siger formand for sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, Helge Larsen (S).

Kendt ansigt

Han tilføjer, at det er væsentligt for projektets succes, at projektlederen har været ude i samtlige klasser med en orientering om projektet.

LÆS OGSÅ Digital platform for stofrådgivning indstillet til international pris

– På den måde er hun blevet et kendt ansigt blandt eleverne, og de har henvendt sig til hende et utal af gange. Hjælpen og de gode råd har været tæt på, også mentalt, hvor det nok er en større hurdle at henvende sig på Misbrugscentret, siger Helge Larsen.

Sundhedsudvalget er netop blevet orienteret om midtvejsresultaterne fra Business College Syd. Beslutningen om, at projekt #mindrerus i dette skoleår udvides til alle ungdomsuddannelser, er truffet i sundhedsudvalget i april i år.

Alle penge værd

Næstformand i sundhedsudvalget Claus Klaris (V) mener, midtvejsevalueringen tydeligt viser, at indsatsen er pengene værd.

– Men tallene viser desværre også, at to er droppet ud af uddannelsen. Det er to for mange, men jeg kan frygte, at tallet måske havde været endnu højere uden projekt #mindrerus. Det er på skolerne, de har mulighed for at finde de unge, der har brug for hjælp, og derfor er det vigtigt, at underviserne er klædt på til opgaven. Når samtlige lærere på Business College Syd fortæller, at de har fået mere viden og er klædt bedre på til at spotte de unge, så fortæller det tydeligt, at der er behov for indsatsen.

LÆS OGSÅ Børn af misbrugere får mere hjælp

Projektlederen og en projektmedarbejder i #mindrerus sikrer i samarbejde med SSP/Ungdomsskolen, at skolernes personale får viden om rusmidler og om, hvordan man spotter unge, som er på vej ud i eller har et rusmiddelforbrug. Indsatsen indeholder også undervisning af elever og en "ung til ung-indsats" med et tilbud om en workshop. Her deltog 28 elever på Business College Syd, og syv af dem er nu med i et ung til ung-korps. Korpsets medlemmer uddannes i at identificere og indgå i dialoger om for eksempel flertalsmisforståelser, gruppepres og falsk gruppepres og dermed bidrage til, at historier om vilde drukture og hashforbrug tales ned. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Mindre rus i Sønderborg Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger