Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
23.03.2017 kl. 11.01

Sønderlemmende kritik af Socialministeriet

Ministeriets indsats for at få viden om hvilke sociale indsatser, der virker, har været uacceptabelt langsommelig, udtaler Statsrevisorerne.

Skiftende socialministre fra skiftende partier har ikke formået at sikre kvalificeret viden om hvilke sociale indsatser, der virker. Det konkluderer Statsrevisorerne i en meget skarp kritik, efter Rigsrevisionen har undersøgt arbejdet.

Siden 2006 har der fra politisk hold været efterspurgt mere viden om, hvordan de 45 milliarder årlige kroner bliver brugt på sociale indsatser til omkring 170.000 danskere. Og siden 1999 har Statsrevisorerne i flere beretninger påpeget, at Socialministeriet kun i begrænset omfang har kunnet vurdere effekten af de mange milliarder.

Det er ikke sket, og det får nu Statsrevisorerne til at komme med en krads kritik af indsatsen.

– Statsrevisorerne finder, at Socialministeriets indsats for at få mere viden om, hvilke sociale indsatser der har den bedste virkning for borgerne, har været uacceptabelt langsommelig, skriver Statsrevisorerne.

Kritisabelt

De finder det desuden ”kritisabelt”, at Socialministeriet ikke har sørger for, at der bliver indsamlet og offentliggjort retvisende data, som kan bruges til at dokumentere, om de sociale indsatser virker.

Statsrevisorernes kritik bliver ledsaget af tre konkrete kritikpunkter.

Dels peger de på, at ministeriet ikke har planer eller strategier for, hvordan og i hvilket omfang man vil anvende data fra de nationale statistikker til at udvikle mere viden om effekten af sociale indsatser. Dels at ministeriet ikke har sikret, at data indsamlet fra kommunerne er pålidelige, dækkende og aktuelle. Og sidst at der er risiko for, at data for de fire nationale statistikker, der indgår i undersøgelsen, ikke er retvisende, blandt andet på grund af utilstrækkelig kvalitetssikring.

De fire nationale statistikker, som Rigsrevisionen har undersøgt er tal for anbringelser, stofmisbrugere, ydelser til handicappede og forebyggende indsatser for udsatte børn og unge.

Til efterretning

I Børne- og Socialministeriet tager den konservative minister Mai Mercado kritikken til efterretning.

– Jeg er meget enig i, at det er vigtigt at få mere viden om effekterne af vores indsatser på socialområdet. Jeg hæfter mig ved, at Rigsrevisionen finder det positivt, at vi har igangsat et strategisk arbejde med at løse nogle af udfordringerne på området gennem ministeriets datastrategi, siger Mai Mercado i en pressemeddelelse.

Socialministeriet oprettede i 2015 en afdeling for analyse og datastrategi, der netop skulle imødekomme problemerne med at finde konkret og brugbar viden om de sociale indsatser. Og i 2016 udarbejdede ministeriet en datastrategi, der skal styrke datakvaliteten på det sociale område.

Undersøgelsen

Undersøgelsen dækker over en periode på knap 13 år. Her har Eva Kjer Hansen (V), Karen Jespersen (V), Karen Ellemann (V), Benedikte Kiær (K), Karen Hækkerup (V), Annette Vilhelmsen (SF), Manu Sareen (R) og Mai Mercado (K) været socialministre.

Statsrevisorerne er seks politisk udpegede personer, der. I øjeblikket er det formand Peder Larsen (SF), næstformand Henrik Thorup (DF), Klaus Frandsen (RV), Søren Gade (V), Henrik Sass Larsen (S) og Villum Christensen (LA).

Rigsrevisionen bistår Statsrevisorerne med deres arbejde. Rigsrevisionen holder øje med, om offentlige midler anvendes lovligt og effektivt. Det inkluderer blandt andet en revision af statsregnskabet.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Sønderlemmende kritik af Socialministeriet Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger