21.03.2017 kl. 14.18

Kommuner lever op til krav om specialiserede tilbud

Udbuddet af specialiserede tilbud til voksne med hjerneskader og børn og unge med synsnedsættelser er tilstrækkelige, vurderer Socialstyrelsen.

For de voksne, der har pådraget sig en kompleks hjerneskade, og for de børn og unge, der har alvorlig synsnedsættelse, er der tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede tilbud ude i kommunerne. Det er Socialstyrelsens vurdering, efter kommunerne har meldt ind til styrelsen, hvilke tilbud de har til netop disse to grupper af borgere.

– Der har været stor bekymring for, om der på hjerneskadeområdet er tilstrækkeligt med specialiserede indsatser og tilbud, der passer til borgernes behov. Jeg er derfor rigtig glad for, at Socialstyrelsen vurderer, at der er et tilstrækkeligt antal højt specialiserede løsninger for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Med det gode udgangspunkt kan kommunerne sørge for, at borgeren får den rette indsats, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Folketinget blev i november 2013 efter evalueringen af kommunalreformen enige om, at sikre en kvalificeret indsats for voksne med hjerneskade og børn og unge med synsnedsættelser. Der blev oprettet en national koordinationsstruktur i Socialstyrelsen, der samtidig fik til opgave at udpege problemområder, hvor der var brug for mere samarbejde på tværs af kommuner og regioner.

De første to områder, som Socialstyrelsen rettede fokus på, var netop området for voksne med såkaldte komplekst erhvervede hjerneskader og børn og unge med alvorlige synsnedsættelser. På de områder bad Socialstyrelsen i 2014 kommunerne om at kortlægge deres tilbud. Den kortlægning er nu blevet til en afrapportering fra Socialstyrelsen, der altså vurderer, at der både er de rigtige tilbud og den fornødne koordineringen mellem kommuner og regioner.

Efter sommeren skal Socialstyrelsen afdække, om de højt specialiserede tilbud fortsat bliver udbudt i tilstrækkeligt omfang.

Fakta

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre vigtig specialiseret viden og kompetencer på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområdet, indeholder blandt andet:

  • Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser. Overvågningsfunktionen skal gradvist skabe et nationalt overblik over de mest specialiserede målgrupper, tilbud og indsatser.
  • Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Udmeldingerne drøftes med et fagligt råd.
  • Kommunalbestyrelserne i hver region skal som led i rammeaftalerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan kommunerne vil tilrettelægge og organisere indsatsen i forhold til de centralt udmeldte målgrupper og indsatser.
  • Socialstyrelsen har en call-in-beføjelse, som indebærer, at styrelsen kan anmode kommunalbestyrelserne i hver region om at foretage en fornyet behandling af afrapporteringerne.
  • Socialstyrelsen har desuden beføjelse til at give driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed fastlægges af Socialstyrelsen. Beføjelsen forudsættes kun anvendt undtagelsesvist i helt særlige tilfælde.

Kilde: Børne- og socialministeriet

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommuner lever op til krav om specialiserede tilbud Felter med * skal udfyldes
 
Af: Kjell Mogensen
Privat
Den 22.03.2017 kl. 22:15

Hjemmetræning som supplement

svar på: Kommuner lever op til krav om specialiserede tilbud

Lemco har udviklet en cykel der kan bruges som supplement til specialiseret genoptræning.

Hvis kommunen ikke giver nok træning kan man supplere med mere træning hjemme.

Den er der vidst mange der allerede bruger !

Se mere på lemco.dk

Af: Camilla Wulf-Andersen
Frivillig, Hjerneskadeforeningen
Den 22.03.2017 kl. 20:30

I november 2016 kritiserede Rigsrevisionen Sundheds- og Ældreministeriet for ikke i tilstrækkelig grad at skabe sammenhæng og kvalitet i indsatsen over for patienter med erhvervet hjerneskade

svar på: Kommuner lever op til krav om specialiserede tilbud

Det er interessant at finde en artikel som denne lige efter, at Rigsrevisionen i november 2016 har rejst kritik af kommunernes indsats, herunder markante forskelle i ventetider på tværs af kommunerne og manglende sammenhæng i forløbene. Man kan måske endda undre sig over på hvilket grundlag, at man har draget denne konklusion???

http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104390/sr0416.pdf

Den er ligeledes uddybet i nedenstående artikel:
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9144667/rigsrevisionen-kritiserer-sundhedsministeriet-hjaelpen-til-hjerneskadede-halter/

Nu viser det sig, at patienter med hjerneskader i flere år ikke kunnet være sikre på, at de fik den bedst mulige hjælp til genoptræning oven på deres skade, fordi indsatsen har haltet.

Jeg tror simpelthen ikke, at kommunerne er i stand til at løfte opgaven.Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører. SF

Konklusionen står i en ny rapport fra Rigsrevisionen om indsatsen for at få genoptrænet og rehabiliteret hjerneskadede patienter. Rigsrevisionen konkluderer, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke har sikret en god nok hjælp til patienterne; styringen har været for ringe og opfølgningen for utilstrækkelig, lyder påtalerne:
»Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet trods en række initiativer ikke i helt tilstrækkelig grad har understøttet sammenhæng og kvalitet i indsatsen over for patienter med hjerneskade,« står der i rapporten.

For eksempel burde ministeriet have stillet mere præcise krav til, hvordan kommunerne sikrede den bedst mulige behandling, ligesom ministeriet burde have fulgt bedre med i, hvordan kommunerne klarede opgaven, efter de overtog den fra amterne i forbindelse med kommunalreformen fra 2007.

Allerede i 2013 viste en evaluering af kommunalreformen, at der var problemer med hjælpen til hjerneskadede og at der var forskel på kvaliteten af genoptrænings- og rehabiliteringstilbud i nogle kommuner.
»Nu konstaterer man så, at det stadig ikke fungerer, og det er simpelthen for ringe,« siger Kirsten Normann Andersen og understreger nødvendigheden af at tage fra helt fra start:

»Hvis ikke hjælpen kommer af sig selv, når man står i så sårbar en situation, så risikerer man, at vigtig tid går tabt. Og jo længere tid, der går, før genoptræningen begynder, jo mere risikerer man at forværre skaden,« siger hun.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger