Jammerbugts borgmester Mogens Gade (V) gik på talerstolen og forklarede, hvorfor de oprindelige forslagsstillere mener det er tid til at ændre udligningssystemet. Foto: Lars Horn / Baghuset
Jammerbugts borgmester Mogens Gade (V) gik på talerstolen og forklarede, hvorfor de oprindelige forslagsstillere mener det er tid til at ændre udligningssystemet. Foto: Lars Horn / Baghuset
16.03.2017 kl. 17.00

Tid til at få endevendt udligningen

Forsamlingen på KL’s delegeretmøde var enige om at bede Folketinget om at etablere et solidt fagligt grundlag for at diskutere justeringer af det kommunale udligningssystem.

Oprindeligt var det 11 nordjyske kommuner, der havde taget initiativet til en diskussion af udligningssystemet på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg torsdag. Borgmester i Jammerbugt Mogens Gade (V) gik på talerstolen og motiverede forslaget.

– Vi ønsker, at Folketinget træffer en beslutning, der giver kommunerne i Danmark nogenlunde ens vilkår for at finansiere vækst og velfærd. Præcis det, der er mening med tilskuds- og udligningsordningen. Tiden er moden. Tiden er nemlig løbet fra det system vi har nu, sagde Mogens Gade, der mener, at udligningssystemet, som det ser ud i dag, har nogle indbyggede uretfærdigheder.

– Det er ikke et forsøg på at splitte KL, men at samle KL. det er bare væsentligt, at vi får en kvalificeret debat på et oplyst grundlag, tilføjede han.

Det splittede da heller ikke KL, da der var stor enighed om at støtte KL’s ændringsforslag, også fra de 11 nordjyske kommuner, der forinden havde trukket deres forslag for at give plads til ændringsforslaget.

”KL’s delegeretmøde opfordrer regeringen til hurtigst muligt at etablere et solidt fagligt grundlag til brug for Folketingets beslutning om ændringer i kommunernes finansiering”, hedder det blandt andet i forslaget.

Varmt emne

Selvom der var stor opbakning til forslaget, var der alligevel stor lyst til at kommentere på udligningsdebatten, hvilket afspejler at udligningsdiskussionen er et varmt emne.

– Vi er seks østjyske kommuner, der i flere år har lavet grundige analyser af udligningssystemets uretfærdigheder. Det materiale stiller vi gerne til rådighed, sagde Odders borgmester Uffe Jensen (V) blandt andet.

Jesper Kiel fra Svendborg og Enhedslistens medlem af KL’s bestyrelse opfordrede til at se i et større perspektiv, der handler om generelle forringelser af den kommunale økonomi.

– Det er vigtigt, at vi får sendt det signal til regeringen, at der skal være balance i Danmark. Vi skal ikke skændes om at tage penge fra hinanden. Det, det handler om, er, at skiftende regeringer har taget penge fra kommunerne. Siden 2010 har vi mistet 3,9 milliarder kroner på servicerammen, og vi kommer op på, at vi får udhulet vores serviceramme med 5,4 milliarder kroner. Det er ikke udligningen, men udhulingen, der er vores udfordring, sagde han.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) tog hovedstadskommunernes perspektiv og sigtede til Vestegnskommunens store sociale udfordringer.

– Der skal laves et system, som vi alle kan stå inde for. Vi er nogen, der meget let kan blive efterladt på perronen, hvis man ikke kigger ordentlig efter. Det er vigtigt, at man ikke er nogen kommuner, der slår sig sammen om at få flere penge fra Hovedstadsområdet. Lad være med det. Derfor er det godt, vi bakker op om et fælles forslag, så man ikke bare går sammen om et forslag, der giver indtryk af, at man bare vil rage lidt mere til sig, sagde Ole Bjørstorp.

Mere end udligning

KL’s formand Martin Damm understregede på bestyrelsens vegne, at diskussionen handler om mere end udligning.

– Bestyrelsens forslag har til formål at samle kommunerne på tværs af landet og partier. Der er forskellige synspunkter på den her debat. Vi bliver ikke enige om udligningen, men det skal ikke skille os ad. Men med dette forslag får vi placeret ansvaret, hvor det hører hjemme, nemlig i Folketinget. Folketinget skal i arbejdstøjet. For KL’s bestyrelse er det vigtigt, at denne diskussion også kommer til at handle om kommunernes samlede finansiering og ikke kun udligning, sagde han.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Tid til at få endevendt udligningen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger