Foto: Aarhus Kommune
Foto: Aarhus Kommune
15.05.2017 kl. 09.10

Stofbrugere skal lære at redde livet

Center for Misbrugsbehandling inviterer på onsdag stofbrugere, pårørende, behandlere og andre interesserede til en dag med oplysning og uddannelse i brugen af modgiften Naloxon.
tekst Tom Ekeroth

Titlen på arrangementet er RED LIV. Det er overdosisforebyggelse, hvor primært stofbrugere – men også pårørende, behandlere og andre professionelle – bliver uddannet til at kunne hjælpe mennesker, der har taget en overdosis af morfin og morfinlignende præparater.

På Rådhuspladsen vil fagpersoner fortælle og undervise i brugen af Naloxon. Alle interesserede kan deltage og lære, hvordan modgiften gives, og hvordan den virker. Center for Misbrugsbehandling uddeler t-shirts, kasketter samt keyhangers til dem, der gennemfører et naloxonkursus. Den uddannede får også en hjælpertaske og et ID-kort, der viser, at man er uddannet hjælper. Da Naloxon er et receptpligtigt lægemiddel, vil der være en læge tilstede ved uddannelsen.

I løbet af dagen vil rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom (SF) samt næstformand for Socialudvalget Hans Halvorsen (S) deltage.

Skriv hvad du søger