15.05.2017 kl. 08.58

Borgerne er en stor udfordring

"Komplekse problemstillinger" er den største udfordringer for kommunalpolitikerne. Men lige efter kommer "borgerinddragelse", viser en undersøgelse foretaget af COK i 95 kommuner.
tekst Tom Ekeroth

De største udfordringer for kommunalpolitikerne er at håndtere komplekse problemstillinger på tværs af udvalg og fagområder. Derefter kommer inddragelse af borgerne. Generelt er udfordringerne størst for de nyvalgte og for de menige medlemmer, viser en undersøgelse udarbejdet af COK

Når man er valgt for anden gang eller har endnu flere perioder bag sig, er det at inddrage borgerne det mest udfordrende. Også borgmestre og udvalgsformænd har borgerinddragelsen som udfordring nr. to. En række politikere svarer, at deres kommune er blevet bedre til borgerinddragelse, men at der også hele tiden bliver mere af den.

Direktør i COK Hanne Bak Lumholt siger:

– Undersøgelsen viser, at borgerinddragelse fylder mere og mere i den kommunale virkelighed. Knap halvdelen af de medvirkende kommunalpolitikere giver udtryk for, at de oplever en stigende tendens til, at borgerne inddrages i beslutningsprocessen, men at de samtidig er usikre på, hvordan man konkret og succesfuldt tilrettelægger processer med borgerinddragelse. Her er det vigtigt, at vi som kommunernes kompetencecenter anviser metoder og skaber rum, hvor kommunerne kan lade sig inspirere af hinanden.

LÆS OGSÅ Furesø bedst i test

COK har eksempelvis arrangeret et gå-hjem-møde, hvor forfatterne bag bogen ”Rodskud” og andre kommunalpolitikere fortæller om, hvordan lokale fællesskaber kan være med til at udvikle velfærdssamfundet. Forfatterne er Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, Johannes Lundsfryd, byrådsmedlem i Middelfart Kommune og Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet. 

– COK har også et mangeårigt samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Socialstyrelsen om borgerinddragelse på det sociale område, hvor brugen af frivillige er i fokus som et vigtigt element i udviklingen af velfærdssamfundet. Vi holder en årlig fælles konference og tilrettelægger konkrete forløb, der understøtter indsatsen, siger Hanne Bak Lumholt.

COK-undersøgelsen der har svar fra politikere i 95 af de 98 kommuner tegner også et billede af hvilke forandringer politikerne ser:

Mange nævner besparelser og omprioriteringer og at det er svært at få overblik over økonomien. Der nævnes også generelt manglende træning i arbejdet som kommunalpolitiker, og at konkrete ændringer i egen rolle, f.eks en ny post eller mere ansvar kan være svært. Og så nævner nogle af politikerne, at der til tider er udfordringer i samarbejdet med administrationen.

LÆS OGSÅ Den store antiautoritære revolution har ramt politikerne
FOR ABONNENTER

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Borgerne er en stor udfordring Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger