Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
08.05.2017 kl. 11.40

Esbjerg Kommune frifundet i misbrugssag

Vestre Landsret har frifundet Esbjerg Kommune fra at skulle betale 50.000 kroner i erstatning til tre piger, der er blev udsat for seksuelt misbrug.
tekst Rasmus Eiby

Esbjerg Kommune skal ikke betale 50.000 kroner i erstatning til hver af tre piger, der i 2007-2008 og i 2010 blev udsat for overgreb af den såkaldte Esbjerg-mand. Det har Vestre Landsret i dag afgjort, da de har frifundet kommunen i en erstatningssag.

De tre piger har hver især krævet erstatning fra kommunen, da de mener, at den reagerede for langsomt på de indberetninger, de modtog om gerningsmanden. Dermed mente pigerne, at kommunen havde krænket deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3, fordi de ikke havde iværksat effektive relevante foranstaltninger efter serviceloven, der skulle forhindre gerningsmandens overgreb.

Landsretten udtaler i domsafgørelsen, at der efter en konkret bedømmelse af de oplysninger, som kommunen var i besiddelse af i relation til de tre piger, og de foranstaltninger, som kommunen i den anledning havde iværksat, ikke var en sådan konkret formodning eller anden mistanke om, at netop disse piger ville blive udsat for overgreb.

Landsretten har derfor vurderet, at kommunen ikke har handlet på en måde, der i forhold til de tre piger udgør en krænkelse af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

LÆS OGSÅ Borgmester om overgrebs-sag: Vi kan desværre ikke ændre på fortiden
FOR ABONNENTER

Afgørelsen er den første af sin slags, hvor en domstol har taget stilling til, om kommunen har et ansvar i en sag om omsorgssvigt. Hos Børns Vilkår havde de håbet, at sagen kunne danne præcedens for en lang række lignende sager, hvis kommunen blev dømt skyldig.

Esbjerg-sagen

I 2011 blev en 41-årig familiefar, også kendt som Esbjerg-manden, idømt syv års fængsel for at have begået seksuelle overgreb mod otte børn. Overgrebene fandt sted over en periode på omkring 20 år. Under retssagen nægtede Esbjerg-manden alt, men han ankede ikke dommen. Manden blev senere idømt yderligere 2,5 års fængsel. Det skete på baggrund af en ny efterforskning. Dermed blev den samlede straf 9,5 års fængsel. Under sagen kom det frem, at kommunen havde fået flere henvendelser, som der ikke var blevet reageret på.

Læs hele Vestre Landsrets dom her

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Esbjerg Kommune frifundet i misbrugssag Felter med * skal udfyldes
 
Af: Michael Gøtze, professor i forvaltningsret
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Den 08.05.2017 kl. 15:04

En god dag for Esbjerg kommune - men iikke for kommunerne

svar på: Esbjerg Kommune frifundet i misbrugssag

Dagens dom fra Vestre Landsret er en frifindelse af Esbjerg Kommune, som - trods mange fejl af forskellig art - i Landsrettens øjne ikke har et juridisk ansvar for de fortsatte krænkelse af pigerne.

Frifindelse af kommunen er ikke en stor overraskelse set med de juridiske briller.

Der skal meget til for at vinde en sag af denne type. Det ved vi fra andre sager.

Landsretten i Viborg har ikke haft materiale foran sig, som har været tstilstrækkeligt konkret til at overbevsie dem om, at pigerne havde krav på en godtgørelse. Med en domfældelse ville domrnerne have sagt, at en kommune selv i "tredje led" - dvs i forhold til piger, som kommer på besøg hos veninden - har en pligt til at beskytte mod misbrug og altså til at være "velfærdsbeskytter".

Interessant er det dog, at dagens dom kan læses sådan, at Vestre Landsret sådan set mener, at der kan være et juridisk ansvar selv i disse tilfælde, men at der bare ikke var det i den konkrete sag.

En anden interessant sidebemærkning i dommen er, at de tre dommerne synes at lægge op til, at Esbjerg-mandens egne - misbrugte - børn muligvis kunne have vundet en mod kommunen. Altså mulighed for kommunalt ansvar og pligt til godtgørelse til de misbrugte børn i "første led".

Dommen er godt nyt for Esbjerg Kmmune, men ikke for kommunerne.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger